Økonomiansvarlig for Nødnett

Økonomiansvarlig for Nødnett
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Økonomiansvarlig for Nødnett
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon har ledig 100% stilling som økonomiansvarlig. Vi ser etter deg som evner å tenke forretning og utvikling og ser nye muligheter innenfor offentlige rammer.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for avdelingens økonomiske oppfølging og rapportering; budsjett, regnskap, prosjekter og finansielle analyser
 • faglig ansvar for oppfølging av avdelingens controllere
 • utføre controlleroppgaver i perioder med stor belastning eller fravær
 • utarbeide beslutningsunderlag  
 • koordinere og kvalitetssikre avdelingens langtidsplan for investeringer
 • utvikle prismodeller for nye produkter
 • ansvar for å følge opp den kommersielle delen av avtalene med leverandører
 • lede kommersielle forhandlinger

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • mastergrad eller tilsvarende grad innen økonomi. Minimum bachelorgrad eller tilsvarende grad og særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til masterutdanning.
 • minimum 4 års erfaring
 • controllererfaring
 • god excel-kompetanse
 • høyt nivå på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever at den som ansettes er sikkerhetsklarert før tiltredelse.            

Det er ønskelig med:

 • god kjennskap til offentlig budsjettprosesser
 • erfaring med utvikling av prismodeller
 • erfaring fra forhandlinger med internasjonale leverandører

Personlige egenskaper

 • analytisk og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • initiativrik og selvgående

Vi tilbyr

 • en selvstendig og ansvarsfull stilling i et spennende samfunnsområde i utvikling
 • avlønning som seniorrådgiver (kode 1364). Årslønn fra kr. 640 200 til kr. 741 300 (ltr 70-77). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Om avdelingen, seksjonen og stillingen

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og aktører med ansvar for beredskap, eid av staten. I fremtiden skal tjenesten Nødnett leveres i de kommersielle mobilnettene. Vi har startet arbeidet med å finne ut hvordan dette kan gjøres og står foran mange år med spennende utviklingsarbeid.

Stillingen er plassert i seksjon for forretningsstyring som har 11 ansatte med høy kompetanse, hovedsakelig innen økonomi og jus. Seksjonen har blant annet ansvar for oppfølging av store leverandørkontrakter og et årlig budsjett på over 400 MNOK. Seksjonens oppgaver ligger i skjæringspunktet mellom forretningsdrift og offentlig forvaltning.

Stillingen vil ha en koordinerende rolle mot hovedkontoret i Tønsberg og den sentrale økonomiseksjonen i DSB, samt med Justis- og beredskapsdepartementet i fagsporet. Dette gjelder særlig innspill til satsinger, salderinger og revidert nasjonalbudsjett. 

Generelle opplysninger

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Eline Paxal
Seksjonssjef
Peder Lund
Seniorrådgiver