Skatteetaten søker ny divisjonsdirektør for informasjonsforvaltning

Skatteetaten søker ny divisjonsdirektør for informasjonsforvaltning
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Divisjonsdirektør
Arbeidsgiver:
SKATTEETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Divisjonsdirektøren vil ha en ledende rolle, og vil være en premissgiver innen utviklingen og implementeringen av informasjonsforvaltningsarbeidet i etaten. Er du den rette til å sitte i toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Divisjon for informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen er en enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger internt og eksternt, også internasjonalt. Divisjonen har ansvar for Folkeregisteret, samt for etatens identitetskontroll. Divisjonen skal etablere og videreutvikle samarbeid med offentlige og private aktører, og drive frem prosesser for gjenbruk og direkte utveksling av informasjon. En annen viktig oppgave er å utvikle og forvalte felles metode for registerforvaltning og distribusjon, på tvers av alle informasjonskilder.

Divisjonsdirektøren rapporterer til skattedirektøren og sitter i hans ledergruppe.

Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • lede arbeidet med å videreutvikle Skatteetatens rolle som informasjonsforvalter
 • etablere samarbeid og prosesser for gjenbruk og direkte utveksling av data internt og eksternt
 • innhente grunnlagsdata fra opplysningspliktige, inkludert a-ordningen
 • forvalte og utvikle etatens informasjonsarkitektur- og standarder
 • forvalte og lede registre, som folkeregisteret, eiendomsregisteret og aksjonærregisteret

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater
 • solid kjennskap til og erfaring fra informasjonsforvaltning
 • erfaring fra å lede endrings- og digitaliseringsprosesser
 • forståelse for samfunnsutvikling og morgendagens informasjonsforvaltning

Personlige egenskaper

 • evne til å motivere og skape forståelse for informasjonsforvaltningsansvaret
 • analytisk og strategisk forståelse
 • samlende og inspirerende lederskap
 • bygge gode relasjoner og nettverk
 • ansvarsbevisst, og ha god gjennomføringsevne

Reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Våre konsulenter

Hans Christian Holte
Skattedirektør
Peder Lund
Seniorrådgiver