Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver informasjonsforvaltning og dokumentstyring
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt
Trigges du av å jobbe i et dynamisk prosjektmiljø og liker å holde orden på informasjon, dokumenter og mennesker?

I Sykehusbygg jobber vi med verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» som rettesnor, der kunnskapsdeling er vårt fremste kjennetegn i arbeidet med å utvikle fremtidsrettede sykehusbygg. 
Vår organisasjon er i utvikling, og vi trenger nå forsterkninger for å utvikle foretakets informasjonsforvaltning og -deling. Avdeling økonomi og virksomhetsstøtte har det overordnede ansvaret for forvaltning av våre løsninger for dokumentasjon i sak- og arkivsystemer og for deling av informasjon internt og eksternt i foretaket. Avdelingen betjener en organisasjon som per tid teller om lag 150 medarbeidere. Dette er en gjeng med dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker deg som kan identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging.
Som rådgiver innen informasjonsforvaltning og dokumentstyring inngår du i et team som bistår organisasjonen helhetlig. For å sikre at våre tjenester og leveranser tilfører organisasjonen god verdi, jobber vi aktivt for standardisering, digitalisering og egenbetjening. Du vil få muligheten til å bidra tungt inn i dette viktige arbeidet.
Vi søker etter deg som vil jobbe i grensesnittet mellom ulike fagmiljø, særlig HR, kommunikasjon, prosjektstyring og IT. Du motiveres av flerfaglig jobbing og kan jobbe strukturert med løsninger og tjenesteutvikling i vår informasjons- og dokumentforvaltning, samtidig som du også løser operative oppgaver i dokumentforvaltningen vår. Sykehusbygg HF er omfattet av arkivloven, og du kjenner godt til de krav og rutiner som gjelder for dette.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Sikre god informasjonsforvaltning i Sykehusbygg, herunder planlegge og følge opp behov for løsninger for dokumentasjon, arkiv og informasjonsdeling i foretaket
 • Videreutvikle våre løsninger og rutiner for dokumenthåndtering, dokumentflyt, arkivering og avlevering
 • Bidra i utvikling av foretakets informasjonsarkitektur og løsninger for deling av interninformasjon (blant annet Teams)
 • Ansvar for dokumentsenterfunksjon - inkludert drift, utvikling og opplæring, herunder personalarkiv
 • Andre oppgaver som faller inn under stillingen

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Høyere utdanning på bachelornivå, gjerne flerfaglig, og gjerne med informatikk i fagkretsen. Særlig relevant erfaringsbakgrunn kan kompensere for krav til utdanning.
 • Erfaring fra bruk av dokument-, saks- og arkivsystem (Sykehusbygg bruker Public360) og løsninger for samhandling og deling.
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel
 • Erfaring med søknads- og personaladministrative rutiner.
 • Kunnskap om juridiske sentrale offentlige lovverk som Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivloven med forskrifter


Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser etter deg som
 • har stor interesse for, og kunnskap om samspillet mellom IT, fag og jus
 • kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • har gode samarbeidsevner og fungere godt i tverrfaglig team
 • evner å arbeide strukturert og ser sammenhenger
 • har god gjennomføringsevne og integritet systematisk og målrettet

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller Oslo. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for økonomi og virksomhetsstyring.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Avdelingsleder Berit Bye på telefon 481 87 040
Spesialrådgiver HR, Berit Valstad-Aalmo på telefon 911 12 182
Partner i Capus Erling Lampe på telefon 991 60 110

Søknadsfrist 28.02.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Berit Valstad-Aalmo
Spesialrådgiver HR
Berit Bye
Avdelingsleder