Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjekteringsledere
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt
Har du lyst til å lede planlegging og prosjektering av sykehusprosjekter?
Sykehusbygg HF yter rådgiving og støtte til helseforetakene i Norge i deres utviklingsoppgaver og byggeprosjekt. Sykehusbygg HF leder planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene som Byggherre.
 Prosjekteringsleder inngår i denne organisasjonen og har ansvar for å omsette behov fra et helseforetak til optimale prosjekterte løsninger. Prosjekteringslederne skal blant annet sørge for at det etableres gode strukturer og tilhørende rutiner i planleggings- og prosjekteringsprosessene av byggeprosjektene.
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig». Vi er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt og er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og -bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.


Ansvar og arbeidsoppgaver du vil bli tillagt:
 • Lede prosjekteringsprosessene i et byggeprosjekt fra tidligfase, gjennom bygging til idriftsettelse
 • Lede prosjekteringen i byggeprosjekt i samsvar med mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)
 • Etablere, koordinere og samhandle med prosjekteringsgruppen
 • Følge opp at prosjekteringsgruppen ivaretar forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og andre offentlige krav
 • Påse at prosjekteringsgruppen har en komplett, tverrfaglig sammensetning og at alle grensesnitt i prosjektet er definert
 • Følge opp styringsplaner for prosjekteringsarbeidet slik at dette understøtter prosjektets totale fremdrift
 • Følge opp Sykehusbygg sine krav til BIM i prosjektet, samt delta i videre utvikling av foretakets BIM-strategi
 • Planlegge og sikre en god ibruktakingsprosess iht. Sykehusbygg sine gjeldende rutiner

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring med prosjektering av store, komplekse byggeprosjekter
 • Erfaring med å lede større prosjekteringsgrupper
 • Kan vise til gode resultater i prosessledelse 
 • God byggeteknisk forståelse vil bli vektlagt

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at:
 • Du har dokumentert gjennomføringskraft, og kan vise til gode resultater
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv, nytenkende og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg, Harald Hasfjord, på telefon 992 12 475
eller Partner i Capus Erling Lampe på telefon 991 60 110

Søknadsfrist 28.02.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge – og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!

Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.

Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter – til en verdi av 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Harald Hasfjord
Seksjonsleder prosjektering