Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder kvalitetsledelse og risikostyring
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Søknadsfrist:
Løst
Helse Sør-Øst RHF skal i løpet av en 10-års periode investere flere titalls milliarder kroner i nye moderne sykehus i Oslo, og du kan nå bli med på å kvalitetssikre dette viktige samfunnsoppdraget sammen med engasjerte og dedikerte kolleger. 

For nærmere informasjon om prosjektene i Oslo, se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside. https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter
Til våre prosjekter i Osloområdet har vi behov for å styrke vårt team innen kvalitetsledelse og risikostyring. Du har gjerne storprosjekterfaring og kan stå løpet ut i langsiktige prosjekter.
Som kvalitet- og risikosleder skal du bidra til å følge opp at prosjektene implementerer styringssystemet og kontraktskrav i alle ledd. Du vil også jobbe med å kontinuerlig vurdere at seriøsitetsarbeidet blir ivaretatt, prosjektrisiko og prioritere forebyggende tiltak. Det forventes at du på en strukturert måte bidrar til kontinuerlig forbedring/forenkling av arbeidsmetoder og prosesser for å sikre kvalitet, samt effektiv prosjektgjennomføring.

Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:
 • Planlegge og gjennomføre KS revisjoner internt i prosjektorganisasjonen, og hos rådgivere og entreprenører.
 • Videreutvikle, implementere/gi opplæring og følge opp prosjektets styringssystem.
 • Gjennomgang og kommentere våre leverandørers- og entreprenørers styringssystemer.
 • Planlegge og koordinere risikoanalyser og vedlikeholde risikoregister.
 • Bistå i planlegging og oppfølging av SHA-arbeid på byggeplass inkludert tiltak mot arbeidsmiljøkriminalitet.
 • Bidra til prosessering og oppfølging av prosjektavvik.
 • Statusrapportering innenfor eget ansvarsområde.

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Relevant høyere utdannelse, gjerne tilleggsutdannelse innen prosjektledelse
 • Erfaring fra store byggeprosjekter, gjerne fra tilsvarende stilling
 • Erfaring som revisjonsleder
 • Ledererfaring


Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at
 • Du kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved vårt kontor i Oslo.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til
kvalitetsleder Pascal Le Divenah på telefon 952 57 118 eller
prosjektsjef prosjektstøtte Øyvind Ludvigsen på telefon 900 38 123

Søknadsfrist 28.02.2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Pascal Le Divenah
Kvalitetsleder
Øyvind Ludvigsen
Prosjektsjef prosjektstøtte