Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektledere/Delprosjektledere
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt
Vi søker prosjekt- og delprosjektledere til både Trondheim og Oslo

Har du lyst til å lede prosjektgjennomføringen av framtidsrettede velfungerende sykehus?
Sykehusbygg HF er rådgiver og støtte til mange helseforetak i Norge i deres utviklingsoppgaver og byggeprosjekt. I byggeprosjekt har vi ofte ansvar for prosjektgjennomføringen med en komplett utbyggingsorganisasjon. En prosjektleder leder denne organisasjonen.
Vi søker både prosjektledere/delprosjektledere som skal lede faser av prosjektet og som skal lede hele prosjektforløpet. Ansvaret for tidligfasen tilhører Avdeling rådgiving og tidligfase. 
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig». Vi er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt og er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og -bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Ansvar og arbeidsoppgaver du vil bli tillagt:
 • Lede utbyggingsprosjekter i sykehus fra og med tidligfase, gjennom bygging til idriftsettelse, enten i alle faser, eller i deler av prosjektløpet. Dette avhenger av prosjektenes progresjon, total prosjektportefølje og teamsammensetning
 • Lede gjennomføringen av utbyggingsprosjektene i samsvar med mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)
 • Etablere og organisere en prosjektorganisasjon med avklarte roller og kommunikasjonslinjer. Strukturere samhandlingen med oppdragsgiver, rådgivere, entreprenør(er) og andre interessenter ut ifra det mandat som gis hvert enkelt prosjekt
 • Overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet
 • Være ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht. Byggherreforskriften
 • Benytte Sykehusbygg sin samlede kompetanse, herunder søke erfaringer og aktivt bruke fagansvarlige og andre med spesialkompetanse


Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring med å lede store, komplekse byggeprosjekter av lignende omfang, innhold og gjennomføring
 • Erfaring fra arbeid med tidligfase, herunder forståelse av rammer, forutsetninger, kostnadstying og prosesser knyttet til f.eks. målhierarki, mulighetsstudier, alternativanalyser og gjennomføringsmodeller
 • Erfaring fra gjennomføring med fokus på digital samhandling og leveranser
 • Forståelse av sykehusfunksjoner (ønskelig, men ikke påkrevd)

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at:
 • Du har dokumentert gjennomføringskraft, og kan vise til gode resultater
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv, nytenkende og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller i Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Leder for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189
eller Partner i Capus Erling Lampe på telefon 991 60 110

Søknadsfrist 28.02.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Helle Jensen
Leder for prosjektavdelingen