Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektstyringsledere
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt
Har du lyst til å ha ansvar for prosjektstyringen i sykehusprosjekter?
Sykehusbygg HF er rådgiver og støtte til mange helseforetak i Norge i deres utviklingsoppgaver og byggeprosjekt. I byggeprosjekt har vi ofte ansvar for prosjektgjennomføringen med en komplett utbyggingsorganisasjon.
En prosjektstyringsleder skal sørge for at det etableres gode prosjektstyringssystemer og rutiner i prosjektet, herunder system for kostnadsstyring, planlegging, endringshåndtering, risikostyring og system for å frambringe prognoser.
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig». Vi er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt og er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og -bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:
 • Lede og organisere prosjektstyringsgruppen, og være en del av prosjektets ledergruppe
 • Sikre at gruppens leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad
 • Etablere prosjektstyringssystemer og rutiner for styring av prosjektet. Herunder system for kostnadsstyring, planlegging, endringshåndtering, risikostyring og system for å frambringe prognoser
 • Videreutvikle, implementere og følge opp styringsplaner for prosjekterings- og byggearbeider for å understøtte og rapportere prosjektets fremdrift
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose
 • Implementering av verktøy i prosjekter ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet Pims365
 • Sørge for at prosjektstyringen faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger og i tråd med Sykehusbygg HFs metoder og modeller
 • Stillingen kan også omfatte ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks. styringsgruppe/prosjektstyre

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring som prosjektstyringsleder i prosjekt med tilsvarende kompleksitet og størrelse
 • Erfaring fra sykehusprosjekter eller større prosjekter med lignende kompleksitet er en stor fordel
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts-/entreprisestrategier og samhandlingsmodeller
 • God kjennskap til anerkjente prosjektstyrings- og planleggingsverktøy (fordel med erfaring fra PIMS og Safran)

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at:
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Oppstart medio sept. 2021
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Partner i Capus Erling Lampe på telefon 991 60 110,
eller seksjonsleder prosjektstyring i Sykehusbygg, Jørn Refsnes, på telefon 952 21 470

Søknadsfrist 21.mars 2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Jørn Refsnes
Seksjonsleder prosjektstyring