Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sykehusplanleggere funksjonsplanlegging
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst
Er du sykehusplanleggeren som vil bidra i planlegging og bygging av framtidas sykehus i Norge?
Sykehusbygg søker etter sykehusplanleggere med hovedoppgaver innenfor funksjonsplanlegging. En funksjonsplanlegger arbeider i alle faser i et prosjekt, fra tidlig fase med dimensjonering av sykehus, utvikling av konsepter og oppfølging av funksjonelle krav gjennom hele byggeprosessen fram mot ibruktaking av byggene. I prosjektene vil du inngå i et tverrfaglig team sammen med arkitekter, ingeniører, byggeledere og sykehusansatte. Det er ønskelig med erfaring fra planlegging og bygging av helsebygg/sykehus, men har du erfaring fra klinisk drift eller annen relevant bakgrunn kan du være interessant.
I tillegg til en viktig rolle i prosjektene vil en funksjonsplanlegger samarbeide om utvikling og deling av kunnskap mellom fagdisipliner, prosjekter og enheter i Sykehusbygg. En funksjonsplanlegger deltar også i (og kan være prosjektleder for) utviklingsoppgaver for å styrke kunnskapsgrunnlaget for god planlegging av sykehusbygg.   

Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig». Vi er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt, og er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og -bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:
 • Tidligfaseplanlegging, herunder dimensjonering og funksjonsplanlegging som sentrale oppgaver
 • Bidra til at medvirkning fra helseforetaket organiseres hensiktsmessig og til rett tid gjennom prosjektforløpet
 • Koordinere funksjonelle bygningsmessige krav med arkitekter og rådgivere
 • Bistand i byggefasen og i planlegging av ibruktaking av sykehusbygg
 • Utviklingsoppgaver, systematisering og formidling av ny kunnskap 
Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Høyskole-/universitetsutdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kan vise til gode resultater
Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at:
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller ved vårt kontor på Skøyen i Oslo. Du må regne med en del reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. 
Stillingene er underlagt Seksjon for funksjonsplanlegging i Avdeling rådgiving og tidligfase

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Seksjonsleder funksjonsplanlegging, Pål Ingdal, på telefon 909 88 115,
eller Partner i Capus Erling Lampe på telefon 991 60 110


Søknadsfrist 28.02.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Pål Ingdal
Seksjonsleder funksjonsplanlegging