Rådgiver – Compliance, Risk og Internkontroll

Rådgiver – Compliance, Risk og Internkontroll
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver
Arbeidgiver:
Sporveien Oslo AS
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst
Sporveien har stort fokus på å verifisere at vår interne styring og kontroll er effektiv og hensiktsmessig. Vi skal sikre at vi etterlever relevante eksterne krav, lover og regler. Vi skal følge opp at de ulike virksomhetsområdene i Sporveien etterlever interne regelverk, prosedyrer og prosesser, og at disse er tilfredsstillende implementert i organisasjonen. Vi søker nå etter en rådgiver til vår Compliance-enhet for å utføre flere interne revisjoner og teste internkontrollen i Sporveien. Rådgiveren skal følge opp anbefalinger og funn og bidra til kontinuerlig forbedring. Du vil ha stor grad av samarbeid og samhandling med andre enheter og virksomhetsområder i Sporveiskonsernet.

I Sporveien har Compliance ansvar for eierstyring og selskapsledelse, helhetlig risikostyring til ledelse og styret, forretningsetikk, etisk regelverk og varslingsråd. Andre oppgaver innenfor disse områdene vil også bli aktuelt, f.eks. knyttet til risikorapportering og -styring, opplæring, styringssystem, utarbeidelse av styringsdokumenter. Stillingen rapporterer til leder av Complianceenheten som er en del av stabsområdet til konserndirektør for Juridisk, HR, HMS, Kvalitet og Compliance.

Arbeidsoppgaver
• Gjennomføre interne revisjoner og teste internkontroll.
• Skrive revisjonsrapporter.
• Følge opp anbefalinger i rapportene og støtte linjeledere og risikoeiere i arbeidet med å lukke avvik.
• Ta ansvar for delprosesser i Sporveiens arbeid med helhetlig risikostyring.
• Bidra til utviklingen og forbedring av rammeverk, internkontroll og risikorapportering.
• Bidra til kontinuerlig forbedring og kvalitet i internkontrollarbeidet.
• Utføre andre compliance-oppgaver ved behov.
• Delta i og lede prosjekter og arbeidsgrupper.

Kvalifikasjoner
• Du har 2-5 års arbeidserfaring fra internrevisjon, operasjonell risikostyring, compliance eller annen systematisk oppfølging av intern styring og kontroll i rådgivnings- eller revisjonsselskap, evnt. større virksomhet.
• Du er utdannet siviløkonom og har gjerne spesialisering i revisjon.
• Du har jobbet med relevant rammeverk som COSO og er erfaren i arbeidsmetodikk innen internrevisjon.
• Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 
• Du håndterer og formidler kompliserte problemstillinger på en enkel og forståelig måte.
• Du kan lede og delta i prosjekt- og teamarbeid, men liker også å jobbe alene og selvstendig.

Personlige egenskaper
• Du er nøyaktig og opptatt av kvalitet i det du leverer, samtidig som du kan løfte blikket og se helhetsbildet.
• Du er samarbeidsorientert med fokus på gode relasjoner.
• Du har sterk integritet og tar ansvar for egne resultater.
• Du har høy gjennomføringsevne, planlegger fremover og er løsningsorientert.
• Du er analytisk og metodisk, og forstår raskt komplekse spørsmål.
• Du er systematisk og målrettet i din tilnærming.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Johannes Westersø (951 79 169) eller Helene Lundgaard (902 16 667).
 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser.
Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Våre konsulenter