Fylkesdirektør for finans og organisasjon

Fylkesdirektør for finans og organisasjon
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fylkesdirektør for finans og organisasjon
Arbeidsgiver:
Nordland Fylkeskommune
Sted:
Bodø
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker fylkesdirektør for finans og organisasjon i 100% fast stilling. Som fylkesdirektør i Nordland fylkeskommune leder du kloke medarbeidere i brede fagfelt i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

Den strategiske ledelsen i Nordland fylkeskommune skal preges av tillit, åpenhet og lojalitet. Du skal sammen med de andre fylkesdirektørene skape et forpliktende samarbeid hvor dere tar et felles ansvar i fylkeskommunen. Dette avhenger av god samskaping og fellesskap i direktørforum og at du samtidig utvikler ei god og handlekraftig ledergruppe for egen avdeling. Tydelig og helhetlig kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerorientert tilnærming blir sentralt i utfordringene fylkeskommunen står ovenfor.

Fylkesdirektøren skal lede medarbeidere og fag med den nødvendige kraft, utholdenhet og engasjement som skal til for å levere på samfunnsoppdraget.

– Sammen skaper vi attraktive og inkluderende samfunn.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Fagansvar for finans og organisasjon
 • Strategisk styring
 • Strategisk ledelse
 • Ansvar for god og effektiv økonomisk styring og forståelse i fylkeskommunen
 • Gjennomgående ansvar for tjenesteutvikling og digitalisering
 • Endringsledelse og kulturbygging
 • Brukerorientert tjenesteutvikling

Foreløpig portefølje for fylkesdirektør for finans og organisasjon:
Økonomistyring: budsjett, regnskap og lønn, virksomhetsstyring, innkjøp, HR, HMS, tjenesteutvikling og digitalisering, sikkerhet og beredskap, IKT, kommunikasjon – internt og eksternt, dokumentasjon, systemansvar tilskudd, kvalitet og kvalitetsutvikling.

Som fylkesdirektør for finans og organisasjon er det sentralt å skape forståelse for stab/støtte sin rolle og legge til rette for god tjenesteutvikling. Da vi er i omorganisering vil endring i porteføljens innhold skje.

Utdanning og erfaring:  

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi på masternivå
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring
 • Kompetanse på digital transformasjon og digitalt lederskap
 • Interesse for og god forståelse for politiske prosesser
 • Engasjement og interesse for fagporteføljen

Personlige egenskaper: 

 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Evne å lede gjennom andre og skape god samhandling
 • Ha relasjonelt mot og tillitsskapende væremåte
 • Tydelig og ydmyk
 • Bevisst verdisyn og rolleforståelse
 • Godt strategisk blikk

 Personlig egnethet er viktig når vi søker ny fylkesdirektør.

Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema med CV som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Om arbeidsgiveren

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nordland når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelser og kulturelt mangfold.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Vigleik M Aas
HR-sjef i fylkeskommunen