Seniorrådgiver – IT-driftstjenester

Seniorrådgiver – IT-driftstjenester
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver - IT-driftstjenester
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Løst

Vil du bidra til et tryggere og bedre forberedt samfunn? Vi søker en person som skal inngå i basisteamet som er en del av vår IKT-seksjon. Basisteamet har ansvar for at direktoratet har en stabil og sikker IKT-infrastruktur. Vi har en meget avansert infrastruktur (multi-site) og håndterer i dag 29 lokasjoner som fjerndriftes. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk og basisteamet har en sentral rolle i optimal utnyttelse av eksterne tjenester kombinert med intern tjenesteproduksjon.
 
Er du glødende opptatt av optimalisering av teknologi opp mot brukerens behov? Vil du jobbe i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg? Da oppfordrer vi deg til å søke!

 Arbeidsoppgaver

 • utvikle, vedlikeholde og drifte basis IKT-tjenester
 • tilgjengeliggjøre og implementere skytjenester
 • overvåke og følge opp hendelser
 • arkitektur og design
 • teknisk bistand overfor applikasjonseiere og plattformansvarlige

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • minimum tre års erfaring innen noen av de overnevnte arbeidsoppgavene
 • minimum tre års erfaring med en eller flere av følgende:
  • virtualisering
  • Microsoft driftsmiljø
  • Linux driftsmiljø
  • avansert bruk av skytjenester

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra en eller flere av disse områdene:
  • avansert nettverksinfrastruktur
  • driftsovervåking og analyse
 • relevante sertifiseringer
 • erfaring med kontinuerlig ivaretakelse av strenge krav til IKT-sikkerhet 

Personlige egenskaper

 • proaktiv og nysgjerrig
 • rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og teknologier
 • kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
 • evner å arbeide selvstendig og i team
 • resultatorientert
 • strukturert og effektiv

Vi tilbyr

 • avlønning som seniorrådgiver (kode 1364) med årslønn fra 504.700 – 679.000 (ltr 57-73) iht kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnstrinn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • en times trening i arbeidstiden i uka
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 

Om seksjonen og stillingen
IKT-seksjonen består av 24 årsverk fordelt på to team (basisteam og løsningsteam). Vi arbeider aktivt med drift, tilgjengeliggjøring og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene.

Basisteamet som i dag består av syv personer og to lærlinger, har en svært sentral rolle i dette arbeidet. DSB har mange IKT-tjenester og en effektiv drift og utvikling er vesentlig for ytterligere suksess og effektiv ressursutnyttelse. Smarte og sikre løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for direktoratet.

Som del av basisteamet vil du aktivt kunne bidra til at de forskjellige IKT-tjenestene understøtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. Vårt driftsmiljø består blant annet av; Hyper-V, VMware, Citrix, MS-SQL, Cisco, CheckPoint og System Center.

Basisteamet ledes av en teamleder og seksjonssjef IKT er nærmeste personalansvarlig.

Generelle opplysninger
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.    

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Hans Magne Holst
Seksjonssjef