Seniorrådgiver applikasjonsansvarlig

Seniorrådgiver applikasjonsansvarlig
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver applikasjonsansvarlig
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Løst

Vil du bidra til et tryggere og bedre forberedt samfunn? Vi søker en person til løsningsteamet som er en del av vår IKT-seksjon. Løsningsteamet har blant annet ansvar for løsningsporteføljen i DSB, forvaltning og vedlikehold av applikasjoner og løsningsarkitekturen.

Som del av løsningsteamet vil du aktivt bidra til at DSBs løsningsportefølje understøtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk og løsningsteamet har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.

Er du glødende opptatt av optimalisering av teknologi opp mot brukerens behov? Vil du jobbe i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg? Da oppfordrer vi deg til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • være bindeledd mellom teknisk drift, leverandører og applikasjonseiere
 • forstå brukernes (fagavdelingenes) behov, rådgi og omsette dette til funksjonalitet
 • lede og følge opp prosjekter relatert til applikasjonsforvaltning
 • bistå i anskaffelsesprosesser og leverandøroppfølging
 • kontakt med leverandører inkludert etablering og oppfølging av SLA
 • bidra til at applikasjoner som forvaltes, oppfyller gjeldende krav til IT sikkerhet

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • minimum tre års erfaring innen noen av de overnevnte arbeidsoppgavene
 • minimum tre års erfaring med en eller flere av følgende:
  • innføring og forvaltning av applikasjoner
  • integrasjoner, sikkerhet og ulike utviklingsplattformer
  • tjenestedesign, digitalisering og automatisering av prosesser

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra en eller flere av disse områdene:
  • saks- og arkivløsninger
  • bruk av agile metoder (Kanban, Scrum)
  • Microsoft sine plattformer som Office 365, Dynamics og Sharepoint
 • erfaring med prosjektledelse
 • erfaring med kontinuerlig ivaretakelse av strenge krav til IKT-sikkerhet 

 
Personlige egenskaper

 • proaktiv og nysgjerrig
 • rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og teknologier
 • kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
 • evner å arbeide selvstendig og i team
 • resultatorientert
 • strukturert og effektiv

Vi tilbyr

 • avlønning som seniorrådgiver (kode 1364) med årslønn fra 504.700 – 679.000 (ltr 57-73) iht kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • en times trening i arbeidstiden i uka
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Om seksjonen og stillingen
IKT-seksjonen består av 24 årsverk fordelt på to team (basisteam og løsningsteam). Vi arbeider aktivt med drift, tilgjengeliggjøring og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene.
 
Løsningsteamet består i dag av 10 personer og har en svært sentral rolle i dette arbeidet. DSB har mange applikasjoner og løsninger og en effektiv håndtering av disse i samarbeid med applikasjonseiere er viktig for oss. Smarte og sikre løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for direktoratet.
 
Løsningsteamet ledes av en teamleder og seksjonssjef IKT er nærmeste personalansvarlig.
 
Generelle opplysninger

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Hans Magne Holst
Seksjonssjef