Utvikler til spennende datavarehusløsning – DSB Kunnskapsbank

Utvikler til spennende datavarehusløsning – DSB Kunnskapsbank
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Løst

DSB Kunnskapsbank skal bidra til økt kunnskap på samfunnssikkerhetsfeltet. Løsningen skal levere nye kunnskapsprodukter, metode- og teknologistøtte for sammenstilling, tilgjengeliggjøring og publisering av informasjon om risiko og sårbarhet for naturhendelser.

Vi søker etter en utvikler som skal inngå i løsningsteamet i IKT-seksjonen. Du vil få hovedansvaret for seksjonens håndtering av DSB Kunnskapsbank. Vil du være med å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap?

Er du glødende opptatt av koding og teknologiene i DSB Kunnskapsbank? Da er du kanskje en av våre nye kollegaer!

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikling, test og vedlikehold av DSB Kunnskapsbank
 • arkitektur og løsningsdesign
 • deltagelse i utviklingsprosjekter
 • dokumentasjon, test og feilretting

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant bachelorgrad eller tilsvarende grad, særlig relevant erfaring og kvalifikasjoner kan kompensere for manglende utdanning
 • relevant erfaring med utvikling innenfor de fleste av teknologiområdene i DSB Kunnskapsbank
 • erfaring med å skrive strukturert, ryddig og gjenbrukbar kode

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med utvikling og/eller testing av programvare med fokus på kontinuerlige leveranser
 • erfaring med å kontinuerlig ivareta strenge krav til IKT-sikkerhet
 • relevant erfaring med utvikling og/eller testing innenfor en eller flere av teknologiområdene nevnt under

Personlige egenskaper

 • kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
 • evner å arbeide selvstendig og i team
 • nysgjerrig og evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og teknologier
 • personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • avlønning som rådgiver (kode 1434) med årslønn fra kr 449.300 til 552.800 (lønnstrinn 50-62), eller seniorrådgiver (kode 1364) med årslønn fra kr 504 700 til 679 000 (ltr 57-73) iht kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnstrinn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 

Om seksjonen og stillingen
IKT-seksjonen består av 24 årsverk fordelt på 2 team (basisteam og løsningsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene. Løsningsteamet består i dag av 11 personer. Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for direktoratet. Løsningsteamet har blant annet ansvar for løsningsporteføljen i DSB, forvaltning og vedlikehold av applikasjoner og løsningsarkitekturen i DSB.
 
Som del av løsningsteamet vil du aktivt bidra til at DSBs løsningsportefølje understøtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk og løsningsteamet har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.

Jenkins benyttes som verktøy for bygg og deploy og vi deployer uten nedetid. Vi har noen tjenester kjørende i Amazon Web Services, og forventer at vi i framtiden kommer til å utnytte skytjenester i mer utstrakt grad. 

Vi benytter GitHub/Bitbucket til kildekoderevisjon, og JIRA/Confluence på tvers i IKT-seksjonen for prosjektoppfølging og dokumentasjon. Devops-kultur gjør at teamet selv har kontroll på livsløpet til applikasjonene. I tillegg til utvikling, sørger vi for testing, monitorering, overvåking, logging osv. Teamet har stor teknologisk frihet og vi er i oppstarten med bruk av kontainerteknologi.

DSB Kunnskapsbank er basert på følgende teknologier: Python, PHP/Laravel, Docker, Vue.js, Ansible, Cloudera, Apache, NiFi/Spark/Superset/ Kafka/Hadoop/ Parquet,Hive,Presto.

Har du kompetanse på de fleste av teknologiene i DSB Kunnskapsbank? Vil du jobbe i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg? Da oppfordrer vi deg til å søke!

Generelle opplysninger

 • DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 
 • Vi gjør spesielt oppmerksom på at vi vil gjøre fortløpende evaluering av søkerne, og kan innstille og ansette underveis dersom vi finner sterke kandidater. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet underveis. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Hans Magne Holst
Seksjonssjef