Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?

Vil du være med å bygge fremtidens sykehus i Oslo?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Områdeledere, Prosjekteringsleder & Prosjektleder IKT
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene.

Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektet på Radiumhospitalet og søker etter:
  • Områdeleder IKT

  • Områdeleder Prosjektstøtte

  • Prosjekteringsleder

  • Prosjektleder IKT


Felles for områdeledere:

Områdelederne skal ha ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

Områdeleder skal, sammen med øvrige prosjektledere, sørge for at områdets leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad. Områdeledere vil ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. Arbeidet innebærer blant annet tett dialog, samarbeid og oppfølging av prosjektering innenfor fagområdet med henblikk på utvikling av gode og godt koordinerte løsninger innenfor rammene til prosjektet.


Områdeleder IKT

Vi har behov for en person som skal delta i planlegging av IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal lede arbeidet med å organisere og levere disse til løsningene er testet, innført og tatt i bruk. Dette arbeidet vil foregå i nært samarbeid med foretakene og IKT-tjenesteleverandørene. Vi søker etter deg som har erfaring med planlegging, ledelse og gjennomføring av store IKT-prosjekter eller porteføljer av slike.


Områdeleder prosjektstøtte

Områdeleder prosjektstøtte har ansvaret for å etablere systemer og rutiner for god prosjektstyring (økonomi- og fremdriftsstyring, KS/SHA, dokumentstyring, intern IT-drift, risikostyring mv), og bistå prosjektsjef med anskaffelse av nødvendige ressurser til prosjektet. Stillingen omfatter også ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks styringsgruppe/prosjektstyre. Områdeleder skal lede området prosjektstøtte og være en del av prosjektets ledergruppe.


Prosjekteringsleder

Prosjekteringsleder skal, i nært samarbeid med områdeleder prosjektering, bidra til at prosjekteringen følger forutsatte planer og at løsninger og underlag har god kvalitet tilpasset prosjektets budsjett.  Det er kontrahert en egen prosjekteringsgruppe som styres av prosjektorganisasjonen, og prosjekteringsleder vil også få oppgaver i forhold til kontraktuell oppfølging av gruppen.


Prosjektleder IKT

Prosjektleder skal, i nært samarbeid med områdeleder IKT, planlegge IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal være med og lede arbeidet med å levere løsningene fram til disse er testet, innført og tatt i bruk. Arbeidet innebærer faglig oppfølging av rådgivernes arbeid med IKT, sikre riktig kvalitet i konkurransegrunnlag, lede kontrahering og styre kontraktsarbeider på IKT. Vi søker etter personer med erfaring med planlegging, kontrahering, ledelse og gjennomføring av relevante IKT-prosjekter og -leveranser.

Ønskede kvalifikasjoner
  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:
  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Områdelederne rapporterer til prosjektsjef for prosjektet ved Radiumhospitalet og vil inngå i ledergruppen til prosjektet. Prosjekteringsleder rapporterer til områdeleder prosjektering og prosjektleder IKT rapporterer til områdeleder IKT.

Alle stillingene er faste.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass i Oslo mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist 01.03.2020

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:
Prosjektdirektør Dag Bøhler, telefon 915 14 324, eller
Prosjektsjef Pål Høylie, telefon 957 29 329 eller
Prosjektsjef IKT, Endre Engvik, telefon 906 56 290


For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside.
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Seniorrådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst