Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?

Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Security Analyst
Arbeidgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
NAV styrker sin satsing innen sikkerhetsovervåkning og søker en person som kan fylle rollen som security analyst. Som security analyst vil du bidra til å forbedre og videreutvikle fagmiljøet vårt innen overvåkning og sikkerhet. Seksjonen du blir en del av, er en av 5 seksjoner i avdelingen for It infrastruktur og basisplattform, i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

«Team sikkerhet -ISOC» består i dag av 6 medarbeidere og har ansvar for overvåkning, analyse og rapportering av sikkerhetshendelser. Vi beskytter NAV, våre brukere, ansatte og samarbeidspartnere mot digital kriminalitet, spionasje og sabotasje. NAV har 19 000 interne medarbeidere og ISOC bidrar til en sikker arbeidsplattform for disse, samt sikkerhet for selvbetjeningsløsninger til Norges befolkning.
I tillegg sørger vi for et oppdatert trusselbilde og samarbeider med arkitektur og sikkerhetsseksjonen i NAV, i tillegg til sikkerhetsmyndigheter og NAV sine partnere i dette arbeidet.
Vi benytter moderne skyteknologi, samtidig som vi håndterer sikkerhet i eksisterende miljøer i NAV sin infrastruktur.

Ansvarsområdet vil omfatte forvaltning og videreutvikling av systemer og infrastruktur for sikkerhetsovervåkning.

NAV kjører i dag en hybrid driftsmodell der vi bruker on-premise infrastruktur samt flere offentlige skyleverandører som Microsoft Azure og Google Cloud Platform. Vi må ivareta sikker og stabil drift uavhengig av driftsmodell.

Oppgaver:
 • Hovedoppgavene dine vil bestå i å oppdage, analysere og rapportere sikkerhetshendelser
 • Sikre et oppdatert trusselbilde, og samarbeide med sikkerhetsmyndigheter og våre partnere i dette arbeidet
 • Utvikle «verktøykassen» vår for å oppdage, analysere og rapportere sikkerhetshendelser
 • Bidra aktivt i å videreutvikle fagmiljøet vårt innen sikkerhet
 • Beredskapsvakt må påberegnes
 • Rådgivning og veiledning
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Gjennom tverrfaglige team og bruk av smidige metoder bidra til å videreutvikle arbeidet med informasjonssikkerhet i NAV

Krav til kompetanse:
 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • Erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God forståelse for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer
 • God forståelse for det digitale trusselbildet, og hvordan alvorlige digitale trusler kan bekjempes
 • Erfaring med dokumentasjon, visualisering og rapportering

Det er en fordel om du har erfaring med ett eller flere av følgende områder:
 • logganalyse ved hjelp av SIEM-verktøy
 • sårbarhetsanalyseverktøy som Nessus eller tilsvarende
 • automatisering og egnet språk som kan brukes for å oppnå dette
 • versjonskontrollsystemer som Git fra både utvikling og drift
 •  risiko- og sårbarhetsanalyse prosesser og ISO standards 27001, 27002, NIST standards
 • etterretning og teknisk analyse til effektiv deteksjon

Personlige egenskaper:
 • Du er nysgjerrig, faglig sterk, deler kompetansen din med andre og har sterk læringslyst.
 • Du samarbeider godt med andre, og klarer å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det.
 • Du er grundig, strukturert og flink til å prioritere, og tar med deg dette i arbeidet med å bygge og beskytte en infrastruktur med strenge krav til sikkerhet.
 • Du har en gjennomføringsevne som kan bidra til å realisere en kompleks infrastruktur hvor det kan være vanskelig og tidkrevende å finne de gode løsningene.
Vi tilbyr:

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr. 554 100 til kr. 930 000. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hos oss vil du få en sentral rolle i det vi mener er i ferd med å bli et av landets fremste og mest spennende IT-miljøer. Vi bygger arbeids- og velferdsløsningene for fremtiden – for deg og dine, for NAV og for samfunnet vårt. Du vil få meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Disse oppgavene vil du løse sammen med meget engasjerte, motiverte og dyktige kollegaer i tverrfaglige team. For at du skal kunne utvikle deg innen faget ditt, har vi hele tiden fokus på faglig og personlig utvikling.  

Utover dette kan vi tilby deg: 
 • Sommer- og vintertid (sommer 7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid. 
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt trimrom
 • Helt nye, flotte lokaler på Helsfyr

Viktig merknad:
Sikkerhetsklarering er nødvendig for denne stillingen. Et eventuelt tilbud om ansettelse vil derfor gis med forbehold om at du kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. 
 

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.