Leder for strategi og samordning – Fylkesrådsleders kontor

Leder for strategi og samordning – Fylkesrådsleders kontor
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for strategi og samordning
Arbeidsgiver:
Nordland Fylkeskommune
Sted:
BODØ
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker leder for strategi og samordning ved fylkesrådsleders kontor i 100% fast stilling. Ønsker du å jobbe i en spennende lederstilling i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon? Har du lyst til å jobbe tett opp mot fylkesrådet?

Fylkesrådsleders kontor skal sikre gode prosesser, tverrfaglig samhandling og ha et koordinerende ansvar. Kontoret skal veilede og lede sentrale prosesser for porteføljestyring og prosjektarenaer. Med regionreformen har vi fått et utvidet oppdrag knyttet til samfunnsutvikling, og det blir sentralt å koordinere samhandlingen mellom Nordland fylkeskommune og regional stat. For å samordne og koordinere fylkeskommunens politikk og legge til rette for positiv utvikling i hele fylket skal vi utvikle regionvekstavtaler.

Som leder for fylkesrådsleders kontor skal du arbeide mye med saksgangen inn mot fylkesrådet og fylkestinget, og du vil naturligvis måtte delta på fylkesrådsmøtene og fylkestingene. En del reisevirksomhet må påregnes.

Den strategiske ledelsen i Nordland fylkeskommune skal preges av tillit, åpenhet og lojalitet. Du skal sammen med fylkesdirektørene skape et forpliktende samarbeid hvor dere tar et felles ansvar for ledelse i fylkeskommunen. Dette avhenger av god samskaping og fellesskap i direktørforum og at du samtidig utvikler et god og handlekraftig fylkesrådsleders kontor. Tydelig og helhetlig kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og brukerorientert tilnærming blir sentralt i utfordringene fylkeskommunen står ovenfor.

Leder for fylkesrådsleders kontor skal lede medarbeidere og fag med den nødvendige kraft, utholdenhet og engasjement som skal til for å levere på samfunnsoppdraget. Lederen skal inngå i og være sekretariat for fylkesdirektørforum.

– Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn.
 

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Organisering av politisk styring og drift av politisk sekretariat
 • Ansvar for porteføljestyring for felles prosesser og større prosjekter
 • Forvalte eierskapsinteressene til fylkeskommunen
 • Strategisk ledelse
 • Økonomistyring og forståelse
 • Overordnet ansvar for regionvekstavtaler
 • Endringsledelse og kulturbygging
 • Brukerorientert tjenesteutvikling
 • Ansvar for rekruttering av toppledere foreslås lagt til Fylkesrådsleders kontor, samt ansvar for ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret ved eventuelle konflikter og personalsaker som involverer toppledere.

Foreløpig portefølje for leder for fylkesrådsleders kontor:

Politisk støtte/sekretariat, tverrfalig samordning, politisk strategi, regionvekstavtaler, internasjonalt/regionalt samarbeid, nordområdene, eierskap – overordnet og fylkesadvokaten.

Da vi er i omorganisering kan endring i porteføljens innhold skje.

Utdanning og erfaring:  

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra porteføljestyring
 • Kompetanse på digital transformasjon og digitalt lederskap
 • God forståelse for og gjerne erfaring fra offentlig virksomhet
 • Interesse for og svært god forståelse for politiske prosesser

Personlige egenskaper: 

 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Evne å lede gjennom andre og skape gode samhandlingsformer
 • Ha relasjonelt mot og naturlig autoritet
 • Tydelig og ydmyk
 • Bevisst verdisyn og rolleforståelse
 • Godt strategisk og politisk blikk

Personlig egnethet er viktig når vi søker ny leder for fylkesrådsleders kontor.

Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Om arbeidsgiveren

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Trude Fjærli Giskås
Kst HR-sjef i Nordland fylkeskommune