Seksjonssjef juridisk seksjon

Seksjonssjef juridisk seksjon
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Utløpt

DSB søker seksjonssjef til vår nyopprettete stilling i juridisk seksjon. Vi søker en kvalitetsbevisst leder med høy gjennomførings- og formidlingsevne. Du må trives med alt fra kvalitetssikring av avtaler som DSB inngår i regi av nordisk-, EØS-, FN- og NATO-samarbeid, til utvikling av nytt regelverk. 

Du skal

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB
 • sørge for god forvaltning av DSBs regelverk, herunder kvalitetssikring av juridiske leveranser
 • videreutvikle regelverk
 • sikre at DSB har relevant og tidsriktig kompetanse innen våre juridiske områder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • master i rettsvitenskap (cand. jur.)
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse

Det er ønskelig at du har erfaring fra:

 • ledelse
 • statlig forvaltning
 • kontraktsoppfølging
 • lov- og forskriftsutvikling
 • implementering av EØS-regelverk
 • digital transformasjon og digitalisering

Forventninger til deg som leder i DSB:
Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innenfor et bredt juridisk område. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vår nye seksjonssjef får

 • en ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • årslønn fra kr 817 000 til 938 900 (ltr 80-85). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Om seksjonen og stillingen
Juridisk seksjon har 10 medarbeidere og skal bidra til å styrke kvaliteten i og sikre helheten på DSBs juridiske leveranser. Seksjonen har et særskilt ansvar for anskaffelser, lovteknikk og for å koordinere og planlegge regelverksarbeid i DSB.

Kompetanseløft og opplæring er viktig for å sikre kvalitet, og seksjonen har et særlig ansvar for å utvikle og forvalte kvalitetssikringstiltak i saksbehandlingen i hele DSB. Seksjonen holder også forvaltningsrettskurs for alle saksbehandlere og er ansvarlig for flere oppdateringskurs for både saksbehandlere og ledere.

I tillegg til omfattende arbeid med EØS-rett, skal seksjonen kvalitetssikre avtaler som DSB inngår i regi av nordisk-, EØS-, FN- og NATO-samarbeid.  Vi har også hovedansvaret for oppfølging og vurdering av de krav sentrale lover stiller til vår virksomhet; blant annet forvaltnings-, offentlighets-, sikkerhets- og personopplysningsloven. Sivilbeskyttelsesloven og alle forskrifter hjemlet i denne, er også vårt ansvar, sammen med spørsmål knyttet til sivilforsvar og folkerett.

Seksjonssjefen har resultat-, personal- og budsjettansvar og blir en del av ledergruppen til assisterende direktør. Vi ser etter deg som har erfaring fra og interesse for å videreutvikle og profesjonalisere det juridiske arbeidet på sentrale og spennende samfunnsområder. Du evner å skape tillit og trives med å arbeide tett sammen med både ledere og saksbehandlere. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.


Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av regjeringens inkluderingsdugnad. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Kristin Cordt-Hansen
Assisterende direktør