Seksjonssjef sikkerhetsstyring og drift

Seksjonssjef sikkerhetsstyring og drift
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Utløpt

DSB søker seksjonssjef til nyopprettet seksjon for sikkerhetsstyring og drift. Vi søker deg som har høy gjennomførings- og formidlingsevne, og erfaring fra sikkerhetsarbeid på strategisk nivå. 

Du skal

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB
 • lede, videreutvikle og profesjonalisere det forebyggende sikkerhetsarbeidet
 • lede og sikre god drift av DSBs hovedkontor, inkludert driftsoppgaver på vegne av Valgdirektoratet og Tunsberg Bispedømme
 • ivareta funksjonen som DSBs sikkerhetsleder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • erfaring med sikkerhetsarbeid på strategisk nivå innenfor ett eller flere av områdene; digital sikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og/eller sikkerhetsstyring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse

Det er ønskelig at du har:

 • ledererfaring
 • god kjennskap til sikkerhetsloven, personopplysningsloven og forvaltningsloven med forskrifter
 • erfaring med arbeid som er regulert etter sikkerhetsloven
 • erfaring med sikringsrisikoanalyser som grunnlag for beslutningsstøtte
 • erfaring med å forvalte styringssystem for sikkerhet og risikostyring
 • erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra drift av eiendom, bygg og anlegg

Forventninger til deg som leder:

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vår nye seksjonssjef får:

 • en ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 817 000 til 938 900  (ltr 80-85). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Om seksjonen og stillingen:

Seksjon for sikkerhetsstyring og drift (SID) er nyetablert fra 1.1.2021 og organisert direkte under en av DSBs assisterende direktører. Den nyopprettede seksjonen skal blant annet ha ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid, støtte DSBs ledelse i sikkerhetsvurderinger, håndtere hendelser, føre kontroll og tilsyn med sikkerhetsarbeidet og ha ansvaret for sikkerhetsstyring i hele virksomheten. Seksjonen har også ansvar for drift av DSBs hovedkontor i Tønsberg.

Seksjonssjefen har resultat-, personal- og budsjettansvar for seksjonen og blir en del av assisterende direktør sin ledergruppe. Seksjonssjefen skal også ivareta funksjonen som DSBs sikkerhetsleder. Det krever tett samarbeid med hele virksomheten og relevante eksterne aktører. Seksjonssjefen ivaretar også denne funksjonen hos Valgdirektoratet, som holder til i samme kontorbygg i Tønsberg. Som seksjonssjef vil du ha en sentral rolle i videreutviklingen av DSBs sikkerhetsarbeid innenfor områdene digital sikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og sikkerhetsstyring. Du vil også ha ansvar for driften av DSBs hovedkontor. Dette innebærer ansvar for våre lokaler, blant annet resepsjon, kantine og renhold. Forvaltning av avtaler knyttet til disse krever i flere sammenhenger både praktiske tilnærminger, romslighet og profesjonalitet. Mange oppgaver løses i samarbeid med fagansvarlige medarbeidere og andre ledere.

Stillingen passer for deg som har erfaring fra og interesse for å videreutvikle og profesjonalisere sikkerhetsarbeidet, og som har erfaring fra og kunnskap om drift av eiendom, bygg og anlegg. Du evner å skape tillit og trives med å arbeide tett opp mot både ledere og saksbehandlere. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

 

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av regjeringens inkluderingsdugnad. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på www.dsb.no

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Kristin Cordt-Hansen
Assisterende direktør