DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter.

DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter.
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Enhetsleder administrasjon
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Lena
Søknadsfrist:
Utløpt
DSB søker leder til enhet for administrasjon ved Sivilforsvarets kompetansesenter. Vi søker deg med erfaring innenfor administrasjon- eller stabsfunksjoner og som motiveres av bredde i ansvarsporteføljen.

Du skal:
 • operasjonalisere mål, strategi og beslutninger til konkrete planer, aktiviteter og resultater
 • ha ansvar for forvaltning av økonomi, budsjettering og innkjøp
 • lede og følge opp driftstekniske oppgaver for eiendom, bygg og anlegg
 • ha ansvar for IKT- og undervisningssystemer
 • lede administrasjonen av kompetansesenteret
 • ha ansvar for kjøkkendrift, forlegning og renholdsdrift
 • sikre god utnyttelse av enhetens ressurser, gjennom god organisering og etablering av nødvendige rutiner og prosesser 
Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad, eventuelt bachelorgrad kombinert med særlig relevant erfaring
 • erfaring fra ett eller flere av stillingens ansvarsområder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse

Det er ønskelig at du har:

 • relevant ledererfaring
 • erfaring innen administrasjon- og/eller stabsarbeid
 • erfaring med utvikling og drift av IKT- og utdanningssystemer
 • erfaring med prosjektledelse

Forventninger til deg som leder i DSB:

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vår nye enhetsleder får:
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • mulighet for å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra 708.000 til 768.500 (ltr. 75 - 78), stillingskode 1407 (avdelingsleder). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovfeste innskudd til Statens pensjonskasse.

Om enheten og stillingen

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har som oppdrag å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets kompetansesenter har det nasjonale ansvaret for utdanning i Sivilforsvaret. I tillegg har senteret ansvar for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt, samt personellforvaltning av tjenestepliktige og personell til internasjonale innsatser. Kompetansesenteret forvalter bygningsmasse, forpleining og forlegning på Starum.

Kompetansesenteret skal bidra til et operativt og enhetlig Sivilforsvar ved å drifte, utvikle og levere på tildelte oppgaver. Som enhetsleder administrasjon er primæroppgaven å tilrettelegge for drift og støtte av utdanning, logistikk og personellforvaltning. Du vil inngå i kompetansesenterets ledergruppe. 

Det er saksbehandling knyttet til stillingens ansvarsområde relatert til kompetansesenterets dokumentasjon ifm forvaltning av renhold, kjøkken, bygg, anlegg, økonomi og personell. Samhandling og dialog med andre fagmiljø i DSB og hos andre beredskapsetater, Sivilforsvarsstaben og sivilforsvarsdistrikter er derfor nødvendig.

Sivilforsvarets kompetansesenter, som for tiden er under omorganisering, har 49 ansatte fordelt på tre enheter. Enhet for administrasjon har 17 medarbeidere. Kompetansesenteret har årlig ca. 1200 kursdeltakere og en overnattingskapasitet på 170 senger, noe som krever en stor infrastruktur med forlegnings-, undervisnings- og kontorfasiliteter. Kursene har ulik varighet, fra én uke til tre uker, noe som krever en 24/7-drift. For mer informasjon om Sivilforsvaret, se www.sivilforsvaret.no.

Om å jobbe i DSB 
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av regjeringens inkluderingsdugnad. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 

Om arbeidsgiveren

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har som oppdrag å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets kompetansesenter har det nasjonale ansvaret for utdanning i Sivilforsvaret. I tillegg har senteret ansvar for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt, samt personellforvaltning av tjenestepliktige og personell til internasjonale innsatser. Kompetansesenteret forvalter bygningsmasse, forpleining og forlegning på Starum.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver