Sykehusbygg søker Prosjektcontrollere

Sykehusbygg søker Prosjektcontrollere
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektcontrollere
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Utløpt

Prosjektcontrollere

Prosjektavdelingen / Økonomi virksomhetsstøtte
Arbeidssted: Trondheim

Har du lyst til å være med å sikre god økonomistyring i sykehusprosjekter?
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Sykehusbygg HF er rådgiver og støtte til mange helseforetak i Norge i deres utviklingsoppgaver og byggeprosjekt. I byggeprosjekt har vi ofte ansvar for prosjektgjennomføringen med en komplett utbyggingsorganisasjon. En prosjektcontroller inngår i denne organisasjonen og har ansvar for å etablere, følge opp og ivareta de økonomiske målsettingene prosjektet har.  Flere av byggeprosjektene inngår i prosjektavdelingen.

En av stillingene vurderes knyttet til økonomioppfølging og kontrolleroppgaver på foretaksnivå i avdelingen for økonomi og virksomhetsstøtte. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for økonomisk planlegging og god økonomistyring i ett eller flere prosjekter
 • Delta i utarbeidelsen og oppfølgingen av budsjett og prognose
 • Koordinere rapporteringen i prosjektet
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet (PIMS)
 • Yte bistand til risiko og usikkerhetsstyring
 • Ansvar for endringsstyring/endringsbehandling i prosjektet
 • Utføre analyser og bistand innenfor fagområdet ved behov
 • Yte generell administrativ bistand til prosjektleder
 • Bidra til å overføre erfaringer mellom prosjekter og videreutvikle fagmiljøet i Sykehusbygg
 • Det kan være aktuelt å videreutvikle rapportering på foretaksnivå
Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Du har 3-årig høyere økonomisk utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Minimum 5 års erfaring innenfor prosjektcontrolling
 • Du har erfaring med økonomistyring og regnskap, rapportering, arkivering og dokumentkontroll.
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging er en fordel
 • Du har kjennskap til komplekse byggeprosjekter/ offshoreprosjekter
Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhetlig

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Stillingene rapporterer til avdelingsleder Helle Jensen / avdelingsleder Berit Bye.

Søknadsfrist 19.04.2012

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Leder for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189
Leder for økonomi og virksomhetsstøtte, Berit Bye på telefon 48187040
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Seniorrådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst