Sykehusbygg søker Prosjektstyringsleder

Sykehusbygg søker Prosjektstyringsleder
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektstyringsleder
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Prosjektstyringsleder

Prosjektavdelingen
Arbeidssted: Trondheim

Har du lyst til å ha ansvar for prosjektstyringen i sykehusprosjekter?
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Sykehusbygg HF er rådgiver og støtte til mange helseforetak i Norge i deres utviklingsoppgaver og byggeprosjekt. I byggeprosjekt har vi ofte ansvar for prosjektgjennomføringen med en komplett utbyggingsorganisasjon. En prosjektstyringsleder inngår i denne organisasjonen og har ansvar for å overvåke aktiviteter og fremdrift, samt lede alle administrative aspekter av prosjektet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:

 • Lede, organisere og bemanne prosjektstyringsgruppen, og være en del av prosjektets ledergruppe
 • Sikre at gruppens leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad
 • Etablere prosjektstyringssystemer og rutiner for styring av prosjektet, herunder system for kostnadsstyring, planlegging, endringshåndtering, risikostyring og system for å frambringe prognoser
 • Utvikle, implementere og følge opp styringsplaner for prosjekterings- og byggearbeider for å understøtte og rapportere prosjektets fremdrift
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose
 • Implementering av verktøy i prosjekter ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet Pims365.
 • Stillingen kan også omfatte ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til styrende organer, som f.eks styringsgruppe/prosjektstyre.
 • Sørge for at prosjektstyringen faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger og i tråd med Sykehusbygg HFs metoder og modeller

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:

 • Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring som prosjektstyringsleder i prosjekt med tilsvarende kompleksitet og størrelse
 • Fordel med erfaring fra sykehusprosjekter eller større prosjekter med lignende kompleksitet
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller
 • Godt kjent med anerkjente prosjektstyrings- og planleggingsverktøy (fordel med erfaring fra PIMS og Safran)

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at

 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhetlig

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Stillingen rapporterer til avdelingsleder Helle Jensen.

Søknadsfrist 19.04.2012

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Leder for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Seniorrådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst