Sikkerhetsarkitekt i Nødnett

Sikkerhetsarkitekt i Nødnett
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsarkitekt
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du bidra til økt digital sikkerhet i kritisk nasjonal infrastruktur?

DSB har behov for å styrke sin organisasjon med en dyktig medarbeider som skal bidra til at Nødnett holder det nødvendige sikkerhetsnivået og er rustet mot et trusselbilde i stadig endring. 

Vi ser etter deg som har erfaring fra å etablere, drifte eller forvalte løsninger og tjenester for å motstå, oppdage og håndtere digitale hendelser. Har du erfaring fra beskyttelse av telekommunikasjonssystemer eller kritiske IT-systemer vil vi gjerne komme i kontakt med deg. 

Les mer om hvordan det er å jobbe i DSB her: https://www.dsb.no/jobb
 

Arbeidsoppgaver:

 • utvikle teknisk sikkerhetsarkitektur for Nødnett, i takt med teknologiutvikling, endring i trusselbildet, nye bransjestandarder og endrede krav fra myndighetene
 • bidra til å revidere og forvalte DSBs tekniske sikkerhetskrav for Nødnett i dialog med sentrale myndigheter, relevante fagmiljøer og leverandører
 • delta aktivt i prosjekter for å sikre planlegging, utvikling og implementering av nye tjenester i dagens og fremtidens Nødnett
 • videreutvikle og etablere retningslinjer for digital sikkerhet knyttet til teknisk løsning i Nødnett
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og sikre implementering av tiltak

Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

 • mastergrad innen IT eller telekommunikasjon. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse.

Det er ønskelig med: 

 • erfaring fra å etablere, drifte eller forvalte løsninger og tjenester i operativt miljø innenfor telekommunikasjonsnett eller kritiske IT-systemer
 • innsikt i muligheter og begrensninger knyttet til sikkerhet i kommersielle nett
 • erfaring som sikkerhetsarkitekt eller teknisk arkitekt i IT-prosjekter
 • kunnskap om standarder innen informasjonssikkerhet (f. eks. ISO 27001)

Personlige egenskaper:

 • løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • evne til å forstå, forankre og videreformidle tekniske krav opp mot brukerens behov
 • selvstendig, initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • evne å samarbeide godt med andre og bidra til kunnskapsdeling
   

Vi tilbyr:

 • ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • avlønning som rådgiver/overingeniør (1434/1087) med årslønn fra kr 532.300 – 667.200 (ltr 60-72) eller seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) med årslønn fra 640.200 – 813.400 (ltr. 70 – 80) avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen vil det bli trukket 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Om avdelingen og stillingen

Stillingen er plassert i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) som har hovedansvar for Nødnett. Du blir en sentral ressurs som skal bidra til at Nødnett er og forblir et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i det daglige og i krisesituasjoner.
 
Digital sikkerhet er et satsningsområde i NBK. Vi gjennomfører nå en rekke prosjekter for å styrke vår kapasitet til overvåkning, analyse og hendelseshåndtering.
En sikkerhetsarkitekt i NBK inngår i et kompetansemiljø bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere innenfor sikring av nød- og beredskapskommunikasjon. Miljøet deltar aktivt i faglig nasjonale sikkerhetsfora for kritisk infrastruktur i telekombransjen. En sentral oppgave i stillingen er å utforme sikkerhetskrav og arkitektur for neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon.
 
Stillingen kan tilpasses nyutdannede med mastergrad og interesse for beskyttelse av kritisk infrastruktur. Nyutdannede oppfordres derfor også til å søke.

Generelle opplysninger

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Harald Loktu
Seksjonssjef