Avdelingsdirektør for eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg

Avdelingsdirektør for eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning
Arbeidsgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning

Vi søker nå etter direktør Eiendomsforvaltning. Stillingen rapporterer til direktør Forsvarsbygg og som avdelingsdirektør inngår du i direktør Forsvarsbyggs ledergruppe. Dette innebærer et felles ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultatoppnåelse. Vi søker derfor etter deg som kan være en god rollemodell og som ved sin kundeorienterte, motiverende og målorienterte lederstil kan bidra til gode resultater både for Forsvarsbygg, forsvarssektoren og samfunnet for øvrig. Forsvarsbygg vektlegger helhetlige leveranser, som krever god samhandling mellom enhetene i virksomheten for å skape synergier.
Som avdelingsdirektør for Eiendomsforvaltning får du ett særskilt ansvar for effektiv drift og verdibevaring av eiendomsmassen, slik at denne er tilpasset Forsvarets behov og langsiktige utvikling. Stillingen krever en profesjonell tilnærming til rollen som utleier av betydelige arealer både innenfor egen sektor og det sivile marked. Du må ha erfaring fra virksomhetsutvikling og omstilling. 
Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Arbeidssted vil være Grev Wedels plass 5 i Oslo.

Ansvarsområder

 • Sette mål for avdelingens definerte ansvarsområder
 • Lede og styre ressursene innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling som sikrer en effektiv produksjon
 • Levere sterke bidrag til etatens ledergruppe gjennom aktiv involvering
 • Sørge for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser
 • Sørge for en god dialog med Forsvaret om EBA-forhold.
 • Utarbeide og implementere sikkerhets- og beredskapsplaner
 • Avhending av eiendom
 • Drive profesjonell utleie av betydelige arealer
 • Videreutvikle festningsverkene og legge til rette for sivil bruk
 • Lede en avdeling med ca 900 ansatte

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Solid ledererfaring innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
 • Erfaring med teknologi som verktøy for effektivisering av prosesser
 • Fordel med ledererfaring fra offentlig sektor
 • Fordel med kjennskap til forsvarssektoren
 • Meget god økonomi- og forretningsforståelse
 • Det kreves sikkerhetsklarering på nivå Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret

Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne
 • God forståelse for samhandling
 • Kommersiell tankegang med forståelse av leverandørmarkedet
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Analytisk
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Klart og tydelig strategisk fokus

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 1 152 500 (ltr. 94) til kr. 1 307 400 (ltr. 101). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Søknadsfrist: Løst

For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med direktør i forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen på tlf. 91 61 51 34 eller partner i Capus; Kristian Lennertzen på tlf. 91 61 60 73, kl@capus.no.

 

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Seniorrådgiver