Er du helsedirektoratets nye avdelingsdirektør innen psykisk helse og rus?

Er du helsedirektoratets nye avdelingsdirektør innen psykisk helse og rus?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør i Avdeling psykisk helse og rus
Arbeidsgiver:
Helsedirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker en faglig sterk, målbevisst, utviklingsorientert og inspirerende leder til avdeling psykisk helse og rus. Som leder av avdelingen får du mulighet til å forme og påvirke arbeidet vårt innenfor psykisk helse-, rus- og voldsområdet.
 
Avdelingen er organisert under divisjon folkehelse og forebygging og har en variert oppgaveportefølje. Avdelingen samarbeider tett med avdeling spesialisthelsetjenester og avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester om psykisk helse- og rusarbeidet i Helsedirektoratet. Et særlig ansvar er å koordinere Helsedirektoratets samlede innsats innen psykisk helse-, rus- og voldsområdet, og å styrke sammenkoblingen av psykisk helse, rus og somatikk.
 
Avdelingen har p.t. 16 årsverk. Du vil rapportere til divisjonsdirektør for divisjon folkehelse og forebygging, og delta i divisjonens ledergruppe. Stillingen er fast, og vi ønsker at du kan tiltre så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med psykisk helse og rus både innen folkehelse og forebygging og i primær- og spesialisthelsetjenesten, i nært samarbeid med andre avdelinger i Helsedirektoratet
 • Samarbeide med fagmiljøene, bruker- og pårørende-organisasjonene, frivillig sektor, kompetansesentrene og andre relevante aktører.
 • Videreutvikle et sterkt, strategisk og helhetlig arbeid innenfor fagområdene med fokus på befolkningen, brukere, pasienter og pårørende, i alle deler av helse- og omsorgstjenestene og sammen med andre sektorer
 • Ivareta, støtte og motivere dine medarbeidere
 • Resultat-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • HMS-ansvar for avdelingen
 • Bidra til videreutvikling av divisjonen og Helsedirektoratet som organisasjon

Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor helse- og/eller samfunnsfag 
 • Høy kompetanse og erfaring innen psykisk helse og/eller rus-området 
 • God kjennskap til avdelingens ansvarsområder og til helse- og omsorgstjenesten i Norge
 • Leder­erfaring fra tilsvarende nivå fra offentlig eller privat virksomhet, og dokumenterte gode resultater fra dette
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser, samt offentlige organisasjoners rammevilkår
 • Gode evner til å motivere og utvikle medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og felles mål
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å prioritere og god rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:                   

 • Epidemiologisk forståelse, og kjennskap til de spesielle utfordringene innenfor fagområdene
 • Erfaring med brukermedvirkning og aktørinvolvering
 • Erfaring med tverrsektorielt arbeid

Personlige egenskaper

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper og bidra til samhold internt i avdelingen, på tvers av organisasjonen og med eksterne. Du identifiserer deg med verdiene våre – faglig styrke, åpenhet og samarbeid – og etterlever våre lederkriterier. Du er god til å kommunisere og lytte, og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate med andre offentlige aktører og brukergrupper. Vi ser etter deg som kan skape og utvikle gode relasjoner og skape oppslutning om felles mål og verdier. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) i lønnsspennet 900 000 – 1 100 000 kr
 • En interessant og utfordrende jobb i en organisasjon med et stort og viktig samfunnsansvar
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Mulighet for trening inntil 2 timer i uken i våre lokaler
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 62 år
 • Fleksibel arbeidstid
 • Nye, flotte lokaler på Storo   

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.  Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

Om arbeidsgiveren

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Våre konsulenter