Er du motivert for å lede sikkerhetsarbeidet i NAV?

Er du motivert for å lede sikkerhetsarbeidet i NAV?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetssjef
Arbeidsgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Arbeids- og velferdsdirektoratet søker sikkerhetssjef til NAV. Sikkerhetssjefen leder Sikkerhetsseksjonen og har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV. Sikkerhetsseksjonens ansvarsområder inkluderer informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser. 
Som sikkerhetssjef skal du være premissgiver innen utvikling og implementering av sikkerhetsarbeidet i NAV. Du vil bidra til å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet i en samfunnskritisk virksomhet som har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å levere bedre tjenester.

Vi søker deg som blir motivert av samfunnsoppdraget. Du anerkjenner behovet for tverrfaglig samarbeid og har erfaring med å bygge relasjoner på tvers i organisasjoner for å utvikle gode løsninger.

Arbeidsoppgaver
Sikkerhetssjefen rapporterer til Økonomi- og styringsdirektøren og deltar i hennes ledergruppe. Sikkerhetssjefen er leder for Sikkerhetsseksjonen og vil ha personalansvar for åtte ansatte i seksjonen. Seksjonen er en av fem seksjoner i avdelingen. Sikkerhetssjefen har følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å utarbeide og forvalte etatens sikkerhetsstrategi
 • Rådgiver for Arbeids- og velferdsdirektøren og dennes ledergruppe i sikkerhets- og beredskapsspørsmål, herunder utvikle mål og akseptabelt risikonivå innen sikkerhetsområdene
 • Ansvar for utvikling og oppdatering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • Samarbeide tett med andre enheter i NAV, særlig IT-avdelingen og Kunnskapsavdelingen
 • Sørge for at sikkerhetsområdene er en naturlig del av risikostyringen i NAV
 • Ivareta personalansvar for Sikkerhetsseksjonens medarbeidere
 • Utarbeide helhetlige trussel- og risikovurderinger, og holde oversikt over risikobilde og tilstanden til etablerte sikkerhetstiltak
 • Sørge for at NAVs ansvar innen statssikkerhet etter den nye sikkerhetsloven er ivaretatt
 • Sørge for at beredskapsplaner er etablert og oppdatert, og påse at organisasjonen er tilstrekkelig forberedt blant annet gjennom øvelser
 • Rådgivning, veiledning og opplæring innen informasjonssikkerhet
 • Sørge for at drift og videreutvikling av sektorvis responsmiljø
 • Koordinere sikkerhetsarbeidet med andre relevante myndigheter

Krav til kompetanse

 • Høyere utdanning, gjerne innen fagområder som informasjonssikkerhet, risikostyring eller informasjonsteknologi. Relevant erfaring kan veie opp hvis kandidaten har utdanning fra andre relevante fagområder
 • Bred erfaring innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kompetanse på relevante lover, forskrifter og standarder, som sikkerhetsloven, personopplysningsloven og nasjonalt beredskapssystem
 • Erfaring med innføring og oppfølging av anerkjente sikkerhetsstandarder og rammeverk
 • Erfaring med risikostyring og ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, samt beherske engelsk

Ønsket erfaring

 • Det er en fordel med sertifisering innen ledelsessystemer for sikkerhet, beredskap eller kvalitet, eller innen risikostyring eller revisjon
 • Ledererfaring, gjerne fra risiko-, sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Erfaring med sikkerhet ved bruk av skyteknologi
 • Erfaring fra prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser i virksomheter

Personlige egenskaper

 • Du har et stort engasjement for sikkerhetsfaget
 • Du er analytisk, strategisk og strukturert
 • Som person er du samspillende, relasjonsskapende og utadvendt – slik at det skapes et godt og effektivt samarbeid på tvers av avdelinger og produktområder
 • Du evner å skape og opprettholde tillit
 • Du har gode lederegenskaper, med evne til å motivere og videreutvikle medarbeidere

Vi tilbyr

 • Stilling som Sikkerhetssjef lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060), i lønnsspenn kr. 950.000 til kr. 1.050.000. For spesielt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger 

Arbeids- og velferdsdirektoratet flytter til nye lokaler på Helsfyr i august 2020.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Våre konsulenter