Avdelingsleder HR ansattsenter

Avdelingsleder HR ansattsenter
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder HR ansattsenter
Arbeidsgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Harstad
Søknadsfrist:
Løst

Forsvarsbygg er i sterk utvikling og ett av våre satsningsområder i årene fremover er å sikre at HR understøtter kjernevirksomheten på en best mulig måte. Dette skal vi gjøre gjennom å ha fokus på brukerens behov, standardisering og digitalisering. For å lykkes med satsningen søker vi nå etter en avdelingsleder som ønsker å være med på reisen med å videreutvikle tjenester innenfor fagområdene lønn, reise, refusjon, personaladministrasjon og anmodende myndighet til vår HR-avdeling i Harstad. Vi ser etter en avdelingsleder som har integritet, gjennomføringsevne og er opptatt av å samarbeide og bygge gode relasjoner med medarbeidere og øvrige deler av organisasjonen. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for 13 kompetente medarbeidere som er opptatt av å levere gode tjenester i organisasjonen. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og er et viktig kontaktknutepunkt for ledere og medarbeidere.

Avdelingsleder HR ansattsenter vil være en del av ledergruppen til HR-sjef. Arbeidssted er lokasjon Harstad. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

HR i Forsvarsbygg består av et kompetent og bredt fagmiljø som er organisert med fire avdelinger: avdeling rekruttering, avdeling kompetanse, avdeling arbeidsgiverforhold og avdeling HR ansattsenter. HR-seksjonen har totalt 32 medarbeidere som er lokalisert både i Oslo og i Harstad. I Forsvarssektoren pågår det et arbeid med å samkjøre transaksjonell HR i sektoren. Formålet med satsningen er å utvikle helhetlige løsninger på tvers av sektoren, gjennom fokus på brukerens behov, standardisering og digitalisering. Avdelingsleder for HR ansattsenter vil være en bidragsyter inn i dette arbeidet.  

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no   

Arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av avdelingens ansvarsområde innenfor lønn, reise, refusjon, personaladministrasjon og anmodende myndighet
 • Sikre leveranser ihht. virksomhetens mål og strategi
 • Bidra til god koordinering opp mot andre avdelinger og enheter i organisasjonen
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Rapportering internt og eksternt, samt avstemming av lønnsregnskap mot offentlige instanser i tråd med gjeldende regelverk og frister

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller tilsvarende grad innen relevant fagområde. Det er ønskelig med mastergrad innen relevant fagområde
 • Erfaring innenfor ett eller flere av fagområdene: lønn, reise, refusjon, personaladministrasjon og anmodende myndighet
 • Erfaring med lønns- og personalsystem (f. eks. Agresso, SAP e.l)
 • God kunnskap om statlig rammeverk (f. eks. Hovedtariffavtalen i Staten, Statens personalhåndbok e.l.)
 • Det er ønskelig med erfaring fra forbedringsarbeid
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring 
 • Stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert til nivå Hemmelig før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å samarbeide godt med andre
 • Integritet
 • Selvstendig og strukturert
 • Gjennomføringsevne 

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra ltr. 78 (765 100 kr) til ltr. 81 (837 200 kr).  Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag
 • Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Våre konsulenter

Marius Thomassen
HR leder
Peder Lund
Seniorrådgiver