Avdelingsleder rekruttering

Avdelingsleder rekruttering
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder rekruttering
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer. Forsvarsbygg sitt oppdrag er å understøtte Forsvaret og bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. For at vi skal lykkes med vårt oppdrag er vi avhengig av dyktige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse og evne til å løse oppgavene. En forutsetning for å tiltrekke kompetente ressurser er å være en profesjonell og proaktiv arbeidsgiver som utvikler og ivaretar ansatte. HR er en viktig strategisk partner inn i dette arbeidet, og vi søker nå etter en dyktig avdelingsleder til å lede avdeling for rekruttering som skal ha ansvaret for tjenester og leveranser innenfor rekruttering og employer branding. Vi ser etter en avdelingsleder som er faglig dyktig innenfor rekruttering, employer branding og testverktøy, og som har høy arbeidskapasitet. Du må være god til å bygge relasjoner og tillit i organisasjonen, i tillegg til å ha gjennomføringsevne. Det er stor etterspørsel etter HR-faglige råd og tjenester fra avdelingen og du vil få muligheten til å samarbeide i et bredt fagmiljø. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for 5 kompetente medarbeidere som er opptatt av å levere gode tjenester i organisasjonen.  

HR i Forsvarsbygg er organisert med fire avdelinger: avdeling rekruttering, avdeling kompetanse, avdeling arbeidsgiverforhold og avdeling HR ansattsenter. HR-seksjonen har totalt 32 medarbeidere som er lokalisert både i Oslo og i Harstad.  

Avdelingsleder for rekruttering vil være en del av HR-sjef sin ledergruppe. Arbeidssted er lokasjon Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av avdelingens ansvarsområde innenfor rekruttering, employer branding og HR-data
 • Sikre leveranser ihht. virksomhetens mål og strategi
 • Bidra til god koordinering opp mot andre avdelinger og enheter i organisasjonen
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Planlegge og gjennomføre kurs og samlinger
Kvalifikasjoner
 • Bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Erfaring med rekruttering, employer branding og arbeidspsykologiske testverktøy (eks personlighetstester.)
 • Erfaring med å utarbeide og analysere kvalitativ og kvantitativ HR-data
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, statlig avtale- og regelverk
 • Det er ønskelig med sertifisering som DNV GL standard for rekrutteringspersonell
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring 
 • Stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert til nivå Hemmelig før tiltredelse            
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å samarbeide godt med andre
 • Strukturert og effektiv
 • Gjennomføringsevne Selvstendig
Vi tilbyr
 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra ltr. 78 (765 100 kr) til ltr. 81 (837 200 kr).  Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag


Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.


«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Våre konsulenter

Marius Thomassen
HR leder