Avdelingsleder – arbeidsgiverforhold

Avdelingsleder – arbeidsgiverforhold
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder - arbeidsgiverforhold
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer. Forsvarsbygg sitt oppdrag er å understøtte Forsvaret og bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. For at vi skal lykkes med vårt oppdrag er vi avhengig av dyktige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse og evne til å løse oppgavene. En forutsetning for å tiltrekke kompetente ressurser er å være en profesjonell og proaktiv arbeidsgiver som utvikler og ivaretar ansatte. HR er en viktig strategisk partner inn i dette arbeidet, og vi søker nå etter en dyktig avdelingsleder til å lede avdeling for arbeidsgiverforhold som skal ha ansvaret for tjenester og leveranser innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling. Vi ser etter en avdelingsleder som har kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og søke etter gode løsninger på utfordringer i organisasjonen. Du må være god til å bygge relasjoner og tillit i organisasjonen, i tillegg til å ha gjennomføringsevne. Det er stor etterspørsel etter HR-faglige råd og tjenester fra avdelingen og du vil få muligheten til å samarbeide i et bredt fagmiljø. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for 5 kompetente medarbeidere som er opptatt av å levere gode tjenester i organisasjonen. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og er et viktig kontaktknutepunkt for ledere og medarbeidere.  

HR i Forsvarsbygg er organisert med fire avdelinger: avdeling rekruttering, avdeling kompetanse, avdeling arbeidsgiverforhold og avdeling HR ansattsenter. HR-seksjonen har totalt 32 medarbeidere som er lokalisert både i Oslo og i Harstad.  Avdelingsleder for arbeidsgiverforhold vil være en del av ledergruppen til HR-sjef. Arbeidssted er lokasjon Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av avdelingens ansvarsområde innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling
 • Sikre leveranser ihht. virksomhetens mål og strategi
 • Ivaretakelse og utvikling av arbeidsgiverrollen
 • Samhandling med de tillitsvalgte
 • Bidra til god koordinering opp mot andre avdelinger og enheter i organisasjonen
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Planlegge og gjennomføre kurs og samlinger
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • Erfaring innenfor arbeidsrett, gjerne knyttet til statsansattloven
 • Erfaring med erfaring innenfor kollektive avtaler, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med omstillingsprosesser, gjerne fra offentlig sektor
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring
 • Det er ønskelig med relevant utdanning innenfor organisasjonspsykologi
 • Stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert til nivå Hemmelig før tiltredelse   
Personlige egenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig
Vi tilbyr
 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra ltr.78 (765 100 kr) til ltr.81 (837 200 kr).  Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag
 • Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag
 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.


«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Våre konsulenter

Marius Thomassen
HR leder