HR-sjef med særskilt ansvar for administrativ oppfølging av avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF

HR-sjef med særskilt ansvar for administrativ oppfølging av avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR-sjef
Arbeidsgiver:
Helse Sør-Øst RHF
Sted:
HAMAR
Søknadsfrist:
Løst

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester, og på vegne av staten ivareta eieransvaret for elleve helseforetak og ca. 950 avtalespesialister. Det er for tiden tilsatt i underkant av 200 medarbeidere i det regionale helseforetaket.

Vi ønsker vi å styrke HR-arbeidet i virksomheten med en erfaren HR-sjef som trives med å jobbe både operativt og strategisk. Stillingen vil bli tillagt et særskilt ansvar for administrativ oppfølging av avtalehjemlene for avtalespesialister. Dette ansvaret krever et tett samarbeid med de to fagenhetene som har ansvaret for den faglige forvaltningen.

HR-sjefen har i tillegg ansvar for enheten Intern HR, i avdelingen Personal og kompetanseutvikling (PKU), og rapporterer direkte til direktør for personal- og kompetanseutvikling.

Det regionale helseforetaket samarbeider med kompetansemiljøer i helseforetakene, og samarbeider tett med andre avdelinger og enheter i foretaksgruppen. Enheten Intern HR består av pt. av leder og en medarbeider.  

Enheten Intern HR står for den daglige driften og utviklingen av HR-funksjonen i virksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte og legge til rette for fagenhetenes forvaltning av avtalespesialistområdet
 • Særskilt ansvar for å legge til rette for administrativ oppfølging av avtalespesialisthjemlene for ca. 950 avtalespesialister.
 • Sørge for tett samhandling med avdelingene i medisin og helsefag som har den faglige oppfølgingen avtalespesialisthjemlene. Herunder følge opp rekrutteringsprosesser med utlysning, dokumentasjon og administrasjon av søknadsprosesser i WebCruiter.
 • Dialog med hjemmelshavere, utbetaling av driftstilskudd og fraværsoppfølging for avtalespesialisthjemlene.
 • Støtte ledere og legge til rette for innfasing av nyansatte
 • Bistå ledere med kompetanseutvikling, rekruttering, omstillings- og endringsprosesser
 • Administrativ oppfølging og videreutvikling av det personaladministrative arbeidet
 • Forvalte og videreutvikle HR prosedyrer, retningslinjer, verktøy og malverk
 • Gjennomføre årlige lønnsoppgjør, og bistå i utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i virksomheten
 • Representere arbeidsgivers i arbeidsmiljøutvalg og lokalt samarbeidsutvalg med tillitsvalgte
 • Bistå og gi råd til ledere i håndtering av personalsaker
 • Personaleder for enheten Intern HR

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen HR eller andre relevante fagområder (gjerne en jurist)
 • Erfaring og kompetanse innen saksbehandling og klagesaksbehandling etter forvaltningsloven
 • Gode kommunikative evner knyttet til saksbehandlingsprosesser og forhandlinger
 • Erfaring med endrings- eller OU-prosesser i kompetansevirksomheter
 • Erfaring med operativt HR-arbeide
 • Erfaring med personalledelse

Personlige egenskaper

 • Klar, tydelig og omgjengelig
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Utvikler og ivaretar gode relasjoner med ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Målrettet, strukturert og systematisk
 • Positiv, fleksibel og inspirerende

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø preget av høye ambisjoner på vegne av helsetjenesten og befolkningen
 • Svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et team med svært dyktige og engasjerte kollegaer

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Grete Andersen, partner i Capus, tlf. 91 13 70 05. 
 

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 87 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Våre konsulenter