Vil du bli regnskapssjef i Norges største offentlige eiendomsaktør?

Vil du bli regnskapssjef i Norges største offentlige eiendomsaktør?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Regnskapssjef
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker regnskapssjef som vil få ansvar for Forsvarsbyggs samlede driftsregnskap. Vi søker deg som har gode lederegenskaper og erfaring fra prosessledelse. Du vil få resultat- og personalansvar i en seksjon med ca. 20 dyktige medarbeidere, og ansvar for virksomhetens regnskapsinstrukser og prosedyrer. Du vil samarbeide tett med økonomidirektør i stab for virksomhetsstyring og økonomi.
 
Regnskapssjefen har fagansvar for det samlede driftsregnskapet etter statlig regnskapsstandard (SRS) og kontantregnskap. Du skal sikre at oppgaver gjøres helhetlig og effektivt for hele virksomheten gjennom å stille krav til utøvelse og etterlevelse av økonomireglement (RØS) og bestemmelsene for økonomistyring i staten (BØS). Regnskapssjefen rapporterer til avdelingsdirektør i ressurssenteret og deltar i avdelingens ledergruppe.  

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer og du
vil få være med å påvirke denne utviklingen innenfor ditt fag.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.
Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no 

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og resultatansvar for seksjonen
 • Fagansvar for regnskapet og koordinering av regnskapsrelaterte oppgaver og rapportering
 • Ansvar for regnskapsinstrukser og prosedyrer
 • Konsolidering av perioderegnskap og utarbeidelse årsregnskap med noter
 • Regnskapsrelaterte analyseleveranser
 • Forvaltning og videreutvikling av systemeierskap for regnskap i økonomistyringssystem
 • Forvaltning og videreutvikling av gjeldende økonomimodell, instrukser og prosedyrer
 • Intern rådgivning til staber og avdelinger
 • Samarbeid med relevante aktører innenfor og utenfor organisasjonen
 • Bidra i seksjonens samlede leveranser, samt delta i prosjekt og utviklingsarbeid relatert til regnskapskvalitet- og prinsipper innen fagfeltet Som en del av avdelingens ledelse bidra til forbedring og utvikling av avdelingens samlede leveranser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå innen økonomi. Bachelor kombinert med lang erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for masterkrav 
 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle
 • God kompetanse innen bruk av økonomisystemer, IT og inngående kjennskap til Excel
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og prosessledelse
 • Det er ønskelig med erfaring med SRS og kontantregnskap etter statlig økonomireglement
 • Det er ønskelig med erfaring med digitalisering, samt kunnskap om og erfaring med Agresso
 • Stillingen krever at den som ansettes må sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Resultatorientert
 • Høy gjennomføringsevne
 • Nyskapende og proaktiv
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å skape gode relasjoner
 • Høy integritet Analytisk

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra ltr. 81 (837 200,- kr) til ltr.86 (963 200,- kr). Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater. Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag
 • Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag
 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.
I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.