Sykehusbygg søker Rådgiver Eiendom

Sykehusbygg søker Rådgiver Eiendom
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver Eiendom
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst
Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.

Rådgiver Eiendom

Rådgivingsavdelingen
Arbeidssted: Oslo eller Trondheim

Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Ønsker du deg en utfordrende stilling, som er både strategisk og operativ, og med avhending av fast eiendom som din hovedoppgave?

Stor aktivitet innen utvikling og bygging av nye sykehus medfører en prosess der eksisterende sykehusdrift avvikles, flyttes eller samlokaliseres. En stor eiendomsmasse blir ledigstilt og skal avhendes og vi søker erfaren person som kan bidra til styrking av området avhending fast eiendom. Oppgavene omfatter bl.a. faglig utvikling, kompetansebygging og -overføring internt og i helseforetakene. Tjenester for helseforetakene vil være bl.a. prosessledelse, rådgivning og gjennomføring, slik at de oppnår en optimal verdirealisering og bærekraftig avhending.


Stillingen vil innebære delansvar for:
 • Interregional strategi for avhending av fast eiendom
 • Rutiner før, under og etter avhending, samt lover og forskrifter
 • At avtaleverk følges i avhendingsprosessene
 • Registrering og oppdatering av oversikt over større avhendingsobjekter i RHF/HF
 • Styreframlegg i avhendingssaker for HF/RHF-styrer
 • Koordinering av underliggende kompetanse knyttet til avhendingsprosessene

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 • Lede små og store avhendingsprosesser
 • Benytte, og løpende oppdatere/fornye standarder innenfor prosessene ved avhending av offentlig fast eiendom
 • Utarbeide og fremme saker om avhending av eiendom for styrene i HF/RHF, samt foretaksmøte
 • Prosjektbistand/rådgivning til RHF/HF i avhendingsprosessene
 • Forestå kjøp, salg, makeskifte, feste, inn- og utleie

Riktig person er en dyktig rådgiver og forhandler, og har kunnskap og erfaring innen de områdene som skisseres ovenfor. Erfaring fra eiendomsutvikling i privat sektor vil være nyttig. Kjennskap til byråkrati og politisk hverdag er en fordel, men det er ikke avgjørende.

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhetlig


Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller ved kontoret vårt i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen inngår i Team eiendom, rapporterer faglig til spesialrådgiver avhending og personalmessig til leder for rådgivningsavdelingen.

Søknadsfrist Løst

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:
Spesialrådgiver avhending Bo Vegard Bording Grøtvedt på telefon 901 91 329,
Teamleder eiendom Endre Fjellestad på telefon 906 26 161
eller
rådgivere i rekrutteringsselskapet Capus;
Kristian Lennertzen på telefon 916 16 073
Nathalie Smulders på telefon 470 83 841

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Seniorrådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst