Jurist Nødnett

Jurist Nødnett
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Jurist Nødnett
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst
Vil du bidra til å løse komplekse og krevende juridiske problemstillinger innenfor nød- og beredskapskommunikasjon på et strategisk nivå? Vi søker nå en selvgående og proaktiv jurist til en spennende stilling i skjæringspunktet mellom forretningsdrift og offentlig forvaltning. 

Arbeidsoppgaver
 • oppfølging av leverandøravtaler
 • forvalte sikkerhetsavtaler med underleverandører
 • juridisk bistand i sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • forvalte kundeavtaler for brukere av Nødnett
 • ivareta personvernlovgivningen for avdelingen og brukere av Nødnett
 • juridisk ressurs i prosjekter for nød- og beredskapskommunikasjon
 • løpende juridiske oppgaver innenfor avdelingens portefølje

Kvalifikasjoner

Det er krav om:
 • mastergrad i rettsvitenskap/cand.jur.
 • minimum 3 års erfaring
 • høyt nivå på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever at den som ansettes er sikkerhetsklarert før tiltredelse.

Det er ønskelig med:

 • god kjennskap til offentlige anskaffelser generelt og sikkerhetsgraderte anskaffelser spesielt
 • god kjennskap til sikkerhetsloven
 • erfaring med kontraktsrett og forhandlinger med internasjonale leverandører
 • erfaring fra prosjektledelse
 • erfaring fra telekombransjen og/eller interesse for teknologi og elektronisk kommunikasjon
Personlige egenskaper
 • god formidlingsevne
 • initiativrik og selvgående
 • gode samarbeidsevner
 • analytisk og strukturert 
Vi tilbyr
 • ansvarsfull og selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, lagånd og godt humør
 • fleksibel arbeidstid, sommertid, en times trening i uka i arbeidstiden
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • avlønning som rådgiver (kode 1434), med årslønn fra kr 523 200 – 655 400 (ltr 59-71) eller som seniorrådgiver (kode 1364), med årslønn fra kr 655 400 – 813 400 (ltr 71-80), avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen vil det bli trukket 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Om avdelingen og stillingen:

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og aktører med ansvar for beredskap, eid av staten. I fremtiden skal tjenesten Nødnett leveres i de kommersielle mobilnettene. Vi har startet arbeidet med å finne ut hvordan dette kan gjøres og står foran mange år med spennende utviklingsarbeid.

Stillingen er plassert i seksjon for forretningsstyring som har 11 ansatte med høy kompetanse, hovedsakelig innen økonomi og jus. Seksjonen har blant annet ansvar for oppfølging av store leverandørkontrakter for drift og anskaffelse av utstyr til Nødnett. Seksjonens oppgaver ligger i skjæringspunktet mellom forretningsdrift og offentlig forvaltning.

Hovedoppgave som jurist i NBK er å være en sentral juridisk premissleverandør for avdelingen. Juristene bidrar med strategisk juridisk rådgivning til avdelingens ledelse, og er samtidig juridisk samarbeidspartner for våre utviklingsprosjekter og operative miljøer. Juristene samarbeider også tett med fagmiljøene for anskaffelser og sikkerhet samt juridisk seksjon ved hovedkontoret i Tønsberg.

Stort antall problemstillinger og ofte korte frister stiller krav til evne til å prioritere og produsere underlag for beslutninger.

Generelle opplysninger:

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  

Har du spørsmål om stillingen, kontakt seksjonssjef Eline Palm Paxal, 91 83 00 94, eline.paxal@dsb.no
 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter