Vil du ha en lederrolle i digitaliseringen av Tolletaten?

Vil du ha en lederrolle i digitaliseringen av Tolletaten?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør IT-styring
Arbeidsgiver:
Tolletaten
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til næringslivets konkurranseevne blir stadig mer synlig. For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget må Tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette.

Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet. 

Hele etaten er i sluttfasen av en større omorganisering, og dette berører også IT-området. I etatens nye IT-divisjon skal det etableres en helt ny avdeling som får ansvar for helhetlig IT-styring.  

Som leder for styringsstaben vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Du vil ha personalansvar for 7-9 medarbeidere og du rapporterer til divisjonsdirektør for IT-divisjonen. I tillegg vil du bli en viktig nøkkelperson i IT-divisjonens ledergruppe. Ledergruppen vil etableres med flere andre nye ledere, og du vil være med på strategisk arbeid for å forme både IT-divisjonen og lederteamet i tiden fremover.

Til avdelingen ligger følgende arbeidsområder: 

 • utarbeide og forvalte langsiktige planer og strategier for IT-området 
 • utarbeide og forvalte etatens prosesser for IT-styring/IT governance 
 • IT-sourcing, inkludert anskaffelser og overordnet kontrakts- og avtaleforvaltning 
 • økonomioppfølging og budsjettering 
 • administrativ støtte 
 • overordnet ansvar for avdelingens informasjonsforvaltning og kvalitetssystem 
 • mål- og resultatstyring på IT-området 

Kvalifikasjonskrav:

 • ​fullført mastergrad og relevant realkompetanse. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse og relevant tilleggsutdanning kan erstatte kravet om mastergrad. ​ 
 • ledererfaring fra IT-området​ 
 • solid erfaring fra minst to av følgende IT-styringsområder: ​ 
 • IT-strategiarbeid på virksomhetsnivå​ 
 • IT-arkitekturstyring​ 
 • styring av informasjonssikkerhet​ 
 • IT-sourcing​strategi og -modeller 
 • budsjettstyring på IT-området i sammenlignbar målestokk som Tolletaten​ 
 • komplekse anskaffelser og kontraktsoppfølging på IT-området 
 • endringsledelse og gevinstplanlegging innen digitalisering 
 • informasjonsforvaltning/data governance 

Som leder for styringsstaben er det nødvendig at du: 

 • har gode lederegenskaper og bred erfaring fra IT-ledelse og styring i store organisasjoner 
 • har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er innovativ og fremtidsrettet 
 • er positiv, strukturert og flink til å motivere 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

Vi tilbyr:  

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere   
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat  
 • en utfordrende og faglig spennende rolle i en etat med stor satsing på digitalisering  
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kr 870 000 – 1 050 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.    
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo 

IT-divisjonen skal sikre at Tolletaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Styringsstaben i IT-divisjonen er ansvarlig for å utøve langsiktig planlegging av etatens IT-leveranser og for å utarbeide og forvalte IT-strategiske planer. Videre skal avdelingen forvalte og videreutvikle etatens prosesser for IT-styring (IT governance), herunder økonomistyring, anskaffelser og kontraktsoppfølging, informasjonssikkerhet, personvern og virksomhetsarkitektur.  

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Jan Erik Ressem
Avdelingsdirektør
Rune Søgnen
Underdirektør