Er du vår nye leder for etterretningsseksjonen?

Er du vår nye leder for etterretningsseksjonen?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef etterretningsseksjonen
Arbeidgiver:
Tolletaten
Sted:
Moss
Søknadsfrist:
Løst

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess og etablerer Grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

Etterretningsseksjonen skal etableres som en del av operativ fellesavdeling. Avdelingen skal understøtte den operative utøvelsen av divisjonens kjerneoppgaver som utføres i de seks geografiske områdene. Avdelingen har ansvar for å levere operativ beslutningsstøtte og bistand i den gjennomføring og oppfølging av saker i etterkant av kontroll. I tillegg til etterretningsseksjonen består operativ fellesavdeling av et operasjonssenter og en juridisk seksjon. 

Etterretningsseksjonen skal danne grunnlag for ledernes og tjenestemenns taktiske beslutninger i hverdagen, samt ledernes strategiske valg. Seksjonen skal innhente og produsere etterretning med betydning både for divisjonens kontrollarbeid, taktisk og operativt, samt understøtte etatens etterretningsarbeid i stort. Sentrale oppgaver for etterretningsseksjonen er å ivareta etterretningsledelse, koordinering av lokal etterretning, analyse, taktisk etterretningsstøtte, innhenting, samt formidling til ledere og kontrollmannskaper. 

Som leder for etterretningsseksjonen vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av 30 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for.  Enkelte av seksjonens medarbeidere har oppmøte andre steder enn Moss. Seksjonssjefen rapporterer direkte til avdelingsdirektøren for operativ fellesavdeling og inngår i avdelingens ledergruppe. 

Sentrale arbeidsområder:  

 • lede etableringen av en ny seksjon 
 • personal- og resultatansvar 
 • plan- og rapporterings- og budsjettansvar 
 • fag- og koordineringsansvar for divisjonens etterretningsarbeid  
 • ansvar for spesialiserte operative oppgaver som innhenting og analyse 

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen 

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad 
 • relevant ledererfaring 
 • gode samarbeidsevner 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Det er ønskelig med:  

 • erfaring med fjernledelse  
 • erfaring fra offentlig sektor  
 • erfaring fra utviklingsarbeid 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som seksjonssjef/underdirektør, kr 700 000 – 850 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted Moss 

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.  

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Heidi Vildskog på telefon 415 14 206 eller Stina Smedsrud på telefon 995 03 714.  

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Heidi Vildskog
Divisjonsdirektør
Stina Smedsrud
Avdelingsleder