Vil du bidra til digitalisering av Tolletaten?

Vil du bidra til digitalisering av Tolletaten?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef IT-service
Arbeidsgiver:
Tolletaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til næringslivets konkurranseevne blir stadig mer synlig. For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget må Tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter og et digitaliseringsprogram for store deler av etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Både egenutvikling og samarbeid med eksterne leverandører inngår i arbeidet.

Etaten er i sluttfasen av en større omorganisering, og dette berører også IT-området. I etatens nye IT-divisjon skal det etableres en ny seksjon for IT-service. Som leder for IT-serviceseksjonen vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Du vil ha ansvaret for 18-22 medarbeidere ved flere av Tolletatens lokasjoner ulike steder i landet, og du rapporter til avdelingsdirektør for infrastrukturavdelingen. Det må påregnes noe reisevirksomhet og deltakelse i IT-divisjonens vaktordning. 

Til IT-serviceseksjonen ligger følgende arbeidsområder:

 • IT-support 1. og 2. linje, ansvar for etatens helpdesk i Mo i Rana
 • beredskapsvakt og beredskap
 • oppfølging av leverandøravtaler, samarbeidspartnere og interne avtaler for å sikre avtalt tjenestekvalitet
 • bestilling og forvaltning av brukernært IT-utstyr for alle etatens medarbeidere i hele landet (PC-er, mobile enheter, tilleggsutstyr)
 • teknisk drift av basisteknologi for telefoni og audiovisuelt utstyr i møterom
 • oppfølging av sikkerhetslogger
 • analysere hendelser for å etablere permanente løsninger / evaluering av henvendelser og initiering av forbedringsarbeid
 • lokal IT-støtte til alle etatens enheter ulike steder i Norge

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført bachelorgrad. Annen relevant høyere utdanning og meget god og relevant realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad.
 • erfaring fra flest mulig av områdene IT-drift, administrasjon og teknisk forvaltning av PC-er og annet brukernært IT-utstyr, IT infrastruktur for øvrig, IT brukerstøtte og øvrige IT-service
 • tidligere ledererfaring, i tillegg til erfaring med fjernledelse av medarbeidere vil være en klar fordel
 • erfaring med kontrakter, innkjøp og leverandørsamarbeid vil være en klar fordel

Videre er det ønskelig at du har

 • kjennskap og erfaring med ITIL-prosesser
 • kjennskap og erfaring med ITSM 

Som leder for IT-serviceseksjonen er det nødvendig at du:

 • er serviceinnstilt og flink til å skape relasjoner på tvers av organisasjonen og jobbe i team
 • er positiv, svært løsningsorientert og har evne til å inspirere dine medarbeidere
 • jobber strukturert og er kvalitets- og resultatorientert
 • har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Som leder i Tolletaten må du kunne løfte blikket, være en rollemodell og bidra til verdiskapende samfunnsbeskyttelse gjennom å gjennomføre, utvikle og samhandle. Du må ha høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.  

Vi tilbyr:

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • en utfordrende og faglig spennende rolle i en etat med stor satsing på digitalisering
 • gode muligheter for reisevirksomhet rundt om i landet og å bli godt kjent med mange medarbeidere i en mangfoldig virksomhet
 • stillingen lønnes som seksjonssjef/ underdirektør, kr 723 200 – 883 100 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Morten Karterud
Underdirektør