Vil du være med og styre økonomien vår?

Vil du være med og styre økonomien vår?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/ Seniorrådgiver
Arbeidsgiver:
Patentstyret
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Patentstyret er et kompetansesenter for immaterielle rettigheter, og våre tjenester er viktige for å sikre verdiskaping i næringslivet. God økonomi- og virksomhetsstyring er en forutsetning for at Patentstyret har riktig kvalitet på tjenestene, riktig kompetanse, effektiv drift og hensiktsmessig ressursutnyttelse. God økonomi- og virksomhetsstyring bidrar også til strukturert planlegging og riktige prioriteringer både på kortere og lengre sikt og til strategisk utvikling av Patentstyret. Patentstyrets økonomiseksjon i avdeling for virksomhetsstyring har en sentral rolle i dette arbeidet.

Økonomiseksjonen har i dag ansvar for blant annet økonomistyring, lønn, regnskap, rapportering og analyser, anskaffelsesområdet, reiseadministrasjon, tidsregistrering og forvaltning av lokaler mm. Økonomiseksjonen består i dag av 10 medarbeidere. 

Vi søker nå en proaktiv, nysgjerrig og undersøkende rådgiver som er god på å oppnå samhandling og resultater. Du er utviklingsorientert, analytisk anlagt og kan se sammenhenger og helhet. Du har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig og gode pedagogiske evner. Du er strukturert og effektiv med stor arbeidskapasitet.
 
I stillingen vil du jobbe med direkte regnskapsrelaterte oppgaver og rapportering, samtidig som du skal jobbe med prognoser og analyser. Du skal også fungere som vikar for systemadministrator for Patentstyrets ERP-system UBW (tidl. Agresso). Du skal sammen med øvrige ansatte i seksjonen bidra til effektivisering og utvikling av arbeidsoppgaver, prosesser og rutiner, samt til et godt arbeidsmiljø. Stillingen er i stor grad selvstendig og fleksibel, og det forventes stor grad av eget initiativ, men også gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du vil kunne få ansvar for prosesser og tjenester eksternt og internt. Stillingen rapporter til økonomisjef. 

Arbeidsoppgaver

 • Regnskapsrelaterte oppgaver som remittering, mva.-rapportering mm.
 • Sentral bidragsyter ved drift og utvikling av Patentstyrets økonomisystemer i samarbeid med systemadministrator
 • Utarbeide og utvikle rapporter og analyser innen økonomiområdet
 • Ansvar for Patentstyrets reiseadministrasjon
 • Aktiv regelverksforvaltning samt ansvar for å utvikle, vedlikeholde og revidere interne rutiner og prosedyrer på økonomiområdet
 • Opplæring, rådgivning og støtte til ledere og medarbeidere
 • Kvalitetsarbeid og internkontroll
 • Sentral bidragsyter i prosjekter og prosesser innen økonomiområdet
 • Dialog med eksterne aktører som Riksrevisjonen og eierdepartement (NFD) med flere 

Kvalifikasjoner

 • Relevant, høyere akademisk utdannelse
 • Solid kjennskap til regelverk som styrer økonomiområdet i staten
 • Solid erfaring med regnskapsrelaterte oppgaver
 • Solid kjennskap til offentlig forvaltning
 • God kompetanse på UBW ERP-system (tidligere Agresso) er en fordel
 • Kompetanse i Excel på høyt nivå
 • Erfaring fra analyse- og utredningsarbeid
 • God kjennskap til statlig budsjettarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med økonomistyring på operativt og strategisk nivå er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Vi søker deg som:

 • er proaktiv, nysgjerrig og dyktig på å oppnå samhandling   
 • er motivert, imøtekommende og selvstendig
 • er analytisk og kan se sammenhenger og helhet
 • opptrer kompetent, etterrettelig og har høy integritet
 • er strukturert og effektiv med stor arbeidskapasitet
 • har evne til langsiktig planlegging og oppfølging
 • har god fremstillingsevne og pedagogiske evner
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • mulighet til å påvirke og ta ansvar
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen utlyses som rådgiver / seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 523 200 til kr 667 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Om arbeidsgiveren

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning til patent-, varemerke- og designrettigheter. Vi deltar i regionalt og internasjonalt samarbeid på immaterialrettsområdet, for å utvikle internasjonalt regelverk i tråd med norske interesser. Vårt arbeid skal bidra til å bedre norske bedrifters konkurranseposisjon og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi er 250 dyktige medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo

Våre konsulenter