Er du Tolletatens nye personvernombud?

Er du Tolletatens nye personvernombud?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Personvernombud
Arbeidgiver:
Tolldirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Juridisk divisjon er en nyetablert enhet som består av 3 avdelinger og en stab. Divisjonen har ansvar for rettsutvikling og et overordnet ansvar for rettsanvendelse i Tolletaten. Divisjonen er også etatens klageinstans.

Divisjonsstaben er tillagt et særlig ansvar for styring, oppfølging og koordinering i divisjonen og med andre deler av virksomheten. Som personvernombud vil du høre til staben administrativt, og være faglig uavhengig. Du vil også være del av et faglig felleskap med personverngruppen i utviklingsavdelingen, som har ansvaret for det helhetlige arbeidet i etaten på området.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative. Du vil også ha mulighet til å bidra i stabens øvrige oppgaver.

Sentrale arbeidsområder:

 • gi råd om hvordan Tolletaten kan ivareta personvernet til de registrerte på en best mulig måte, herunder til ledelsen
 • kontrollere og påse at Tolletaten etterlever det til enhver tid gjeldende personvernregelverket
 • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke personvernarbeidet i Tolletaten
 • være en diskusjonspartner på alle nivåer i etaten, herunder rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring som juridisk rådgiver, advokat e.l.
 • erfaring fra arbeid med personvern
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du har:

 • høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • en risikobasert tilnærming til rollen som personvernombud, og bidrar til å finne gode løsninger
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger
 • høy faglig integritet
 • svært god virksomhets- og rolleforståelse

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en nyetablert divisjon med høy kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, 600 000 – 800 000 kroner.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Staben i Juridisk divisjon består av tre rådgivere som ledes av stabsleder. Vi støtter juridisk direktør i ledelsen av divisjonen, både administrativt og faglig, og har personalansvaret for etatens personvernombud.


Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Joakim Svebakken på tlf 92 69 79 00.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Joakim Svebakken
Underdirektør