Er du en samfunnsengasjert leder med interesse for samhandling?

Er du en samfunnsengasjert leder med interesse for samhandling?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Underdirektør stab i juridisk divisjon
Arbeidgiver:
Tolletaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Tolletaten er i utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.    

Staben er en del av en nyinnrettet og spisset juridisk divisjon, sammen med utviklingsavdelingen, rettsavdelingen og internasjonal avdeling. Staben har ansvar for intern koordinering og administrativ og faglig støtte i enheten, for samhandling med divisjonene og for etterlevelse av planer og tiltak. Som stabsleder vil du ha ansvar for å lede enheten administrativt og faglig, i tillegg til personalansvar for tre medarbeidere. Du vil være en del av divisjonens ledergruppe og rapporterer til divisjonsdirektør.    

Sentrale ansvarsområder:   

 • styring, koordinering, planlegging og rapportering, herunder  
  • lønn- og personaladministrasjon  
  • budsjettering og økonomioppfølging  
  • kontroll etterlevelse (compliance)  
  • styringsstøtte til avdelingsdirektør i utøvelse av rollene som linjeleder, fagmyndighet og prosesseier  
  • utarbeidelse og iverksettelse av strategier  
 • administrativ støtte, herunder:  
  • kvalitetssikring og formidling av saksfremlegg til etatens ledergruppe  
  • referatføring, høringskoordinering, rapportkoordinering og sammenstilling  
  • plan- og statusoppfølging  
  • personvernombud  
  • ledelse av prosesser og prosjekter ved behov  

Kvalifikasjonskrav:   

 • relevant mastergrad, gjerne rettsvitenskap  
 • ledererfaring, gjerne fra prosessledelse og strategisk arbeid i offentlig sektor  
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor Tolletatens fagområder 

Personlige egenskaper : 

 • evne til å motivere medarbeiderne  
 • gode analytiske og strategiske evner  
 • tydelig, åpen, inkluderende og utviklingsorientert lederstil  
 • beslutningsdyktig med høy gjennomføringsevne  
 • solide samarbeidsevner og raushet  

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.    

Vi tilbyr:   

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat   
 • stillingen lønnes som underdirektør, kr 850 000 – 950 000 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse   
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden   
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum 

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten.  Det er nær sammenheng mellom avdelingenes oppgaveporteføljer, og det legges derfor opp til et utstrakt samarbeid på tvers mellom ledere og medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.    

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.   

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte divisjonsdirektør Pål Hellesylt på telefon på telefon 92 26 45 06.  

Du lese mer om alle lederstillingene og mulighetene den nye organiseringen av Tolletaten gir på Toll.no.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Pål Hellesylt
Divisjonsdirektør