Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?

Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Ansvarlig for ledelsesutvikling
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Vi søker etter deg som har et strategisk blikk og ønsker å være en sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen ledelse og lederutvikling. Du er spesialist innen området, og har erfart viktigheten av ledelsesutvikling i sammenheng med virksomhetsutviklingen.
 
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nettopp vært igjennom en stor omorganisering slik at vi kan møte stadig raskere endringer i samfunnet.
 
HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. Du vil få muligheten til å bygge ledelsesutviklingen i etaten, både operativ og løpende utvikling, og strategiske utvikling av ledelse.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ansvarlig for å etablere og videreutvikle gode strukturer og etatsfelles tiltak innen ledelsesutvikling på vegne av HR-direktør og etatsledelsen
 • videreutvikle og bidra til å skape arenaer, programmer og tiltak innenfor ledelsesutvikling
 • bygge gode relasjoner og samarbeide med interne og eksterne fagmiljø om utvikling og gjennomføring av lederutviklingstiltak
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og sikre god forankring av konsepter og programmer hos toppledelsen
 • være en god ambassadør for og markedsføre ledelsesutviklingstiltak
 • planlegge, fasilitere og bidra til gjennomføring av aktiviteter på prioriterte lederarenaer
 • være faglig sparringspartner for ansatte som jobber med ledelsesutvikling og lederstøtte i divisjonene
 • bidra inn i andre sentrale HR-prosjekter og -aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • solid erfaring innen utvikling og gjennomføring av ulike ledelsesutviklingsløp
 • faglig oppdatert og har kunnskap om og erfaring med å teste ut nye arbeidsmåter og verktøy
 • erfaren prosjektleder og fasilitator
 • fordel med ledererfaring
 • god formidler og har evne til å engasjere og involvere mennesker

Personlige egenskaper

 • du er tillitsskapende og tydelig
 • du er en sterk relasjonsbygger i møte med alle nivåer i organisasjonen
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • du har faglig integritet og stor gjennomføringsevne
 • du er utviklingsorientert og har et strategisk blikk
 • du skaffer deg raskt solid virksomhetsforståelse, og evner å se helheten 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700.000 - 800.000, med mulighet for å vurdere høyere lønn for særlig kvalifiserte kandidater. 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver