Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?

Vil du bli ansvarlig for ledelsesutvikling i Skatteetaten?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Ansvarlig for ledelsesutvikling
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi søker etter deg som har et strategisk blikk og ønsker å være en sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen ledelse og lederutvikling. Du er spesialist innen området, og har erfart viktigheten av ledelsesutvikling i sammenheng med virksomhetsutviklingen.
 
Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nettopp vært igjennom en stor omorganisering slik at vi kan møte stadig raskere endringer i samfunnet.
 
HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. Du vil få muligheten til å bygge ledelsesutviklingen i etaten, både operativ og løpende utvikling, og strategiske utvikling av ledelse.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ansvarlig for å etablere og videreutvikle gode strukturer og etatsfelles tiltak innen ledelsesutvikling på vegne av HR-direktør og etatsledelsen
 • videreutvikle og bidra til å skape arenaer, programmer og tiltak innenfor ledelsesutvikling
 • bygge gode relasjoner og samarbeide med interne og eksterne fagmiljø om utvikling og gjennomføring av lederutviklingstiltak
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og sikre god forankring av konsepter og programmer hos toppledelsen
 • være en god ambassadør for og markedsføre ledelsesutviklingstiltak
 • planlegge, fasilitere og bidra til gjennomføring av aktiviteter på prioriterte lederarenaer
 • være faglig sparringspartner for ansatte som jobber med ledelsesutvikling og lederstøtte i divisjonene
 • bidra inn i andre sentrale HR-prosjekter og -aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • solid erfaring innen utvikling og gjennomføring av ulike ledelsesutviklingsløp
 • faglig oppdatert og har kunnskap om og erfaring med å teste ut nye arbeidsmåter og verktøy
 • erfaren prosjektleder og fasilitator
 • fordel med ledererfaring
 • god formidler og har evne til å engasjere og involvere mennesker

Personlige egenskaper

 • du er tillitsskapende og tydelig
 • du er en sterk relasjonsbygger i møte med alle nivåer i organisasjonen
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • du har faglig integritet og stor gjennomføringsevne
 • du er utviklingsorientert og har et strategisk blikk
 • du skaffer deg raskt solid virksomhetsforståelse, og evner å se helheten 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700.000 – 800.000, med mulighet for å vurdere høyere lønn for særlig kvalifiserte kandidater. 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Våre konsulenter