Økonomisjef Eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg

Økonomisjef Eiendomsforvaltning – Forsvarsbygg
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Økonomisjef Eiendomsforvaltning - Forsvarsbygg
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt

Økonomisjef Eiendomsforvaltning - Forsvarsbygg


Vi søker etter økonomisjef til å lede økonomifunksjonen i Eiendomsforvaltning. Som økonomisjef vil du få ansvar for å sikre korrekt styringsinformasjon og effektive prosesser innen fagområdet. Videreutvikling av rapporterings-, budsjetterings og prognoseprosesser for avdelingen vil være i fokus. Økonomisjefen er ansvarlig for internkontroll og risikostyring for økonomifunksjonen i avdelingen, og sikre overholdelse av gjeldene lov- og rammeverk innen fagområdet. Økonomisjefen rapporterer til avdelingsdirektør Eiendomsforvaltning og deltar i avdelingsdirektørens ledergruppe. Avdelingen Eiendomsforvaltning har ca. 900 ansatte.

Ansvarsområder:
 • Sikre god økonomistyring i tråd med mål og strategier
 • prinsippgiver og prosesseier innenfor økonomiområdet i avdelingen i samsvar med Forsvarsbyggs økonomimodell
 • Ansvarlig for rapportering-, budsjettering og prognose for avdelingen og analyse av økonomiske resultater
 • Ansvarlig for å avstemme budsjetter, prognoser og nøkkeltall
 • Overordnet personalansvar for økonomifunksjonen i avdelingen
 • Ansvarlig for at internkontroll og risikostyring i økonomifunksjonen gjennomføres i henhold til beste praksis og etter prinsipper om forsvarlig forvaltning
 • Sikre og videreutvikle effektive økonomiprosesser
 • Sikre etterfølgelse av gjeldende lover og regler på økonomiområdet

Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på masternivå innen økonomi. Relevant bachelor innen økonomi og solid relevant erfaring kan kompensere for masterutdanning
 • Relevant erfaring fra økonomistyring i større virksomhet
 • Ledererfaring
 • Meget god kompetanse innen bruk av økonomiske styringssystemer
 • Erfaring fra ledelse av forbedrings- og effektiviseringsprosesser innenfor fagområdet
 • Det er ønskelig med god kunnskap om statlig økonomistyring
 • Det er ønskelig med erfaring fra eiendomsforvaltning
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper:
 • Evne til å tenke strategisk
 • God gjennomføringsevne
 • Analytiske egenskaper
 • Strukturert og resultatorientert
 • Gode lederegenskaper

Forsvarsbygg tilbyr:
 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 840 900,- (lønnstrinn 81) til kr. 996 600,- (lønnstrinn 87). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Søknadsfrist: Utløpt

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.
For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Avdelingsdirektør Eiendomsforvaltning Jan Erik Johansen (97 09 36 00) Partner i Capus Kristian Lennertzen (91 61 60 73 / kl@capus.no).

 

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Våre konsulenter