Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?

Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for kompetanseseksjonen i HR-avdelingen
Arbeidgiver:
Tolletaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Leder for kompetanseseksjonen i HR-avdelingen

Har du erfaring med strategisk kompetansestyring og utvikling?

Tolletaten har nylig gjennomført en omfattende omorganisering, som blant annet skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, fremtidsrettede tjenesteleveranser og økt faglig og teknologisk utvikling.

Kompetanseseksjonen i HR-avdelingen har fagansvar for strategisk kompetansestyring, kompetanseutvikling og lederutvikling i Tolletaten, og bidrar i langtidsplanprosessene innenfor nevnte områder. I tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) har kompetanseseksjonen også ansvar for ny tollfaglig utdanning, i form av en nyskapende bachelorgrad.

Som leder for kompetaneseksjonen vil du bli en del av et sterkt og ambisiøst lederkollegium, noe som gir stor mulighet for å påvirke etatens strategier og mål, herunder deltakelse i virksomhetsstyringen. Du vil ha ansvaret for å lede seksjonen administrativt, faglig og ha personalansvar for 6-8 medarbeidere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for HR-avdelingen.  

  

Sentrale ansvarsområder:  

 • Implementere og videreføre Tolletatens nyetablerte kompetansemålbilde 
 • Ansvar for videreutvikling av Tolletatens kompetanseutviklingsprosesser, herunder etatens bruk av nytt Learning management system (LMS)  
 • Ansvar for etatsutdanningen for Tolletatens siste aspirantkull
 • På vegne av Tolletaten ha ansvar for igangsettelse og videreutvikling av ny bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll, i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (se UiS.no/Toll) 
 • Forvaltnings- og videreutviklingsansvar for etatens etter- og videreutdanningsprogrammer
 • Ansvar for gjennomføring og videreutvikling av Tolletatens lederopplæring

 

Kvalifikasjonskrav:  

 • Fullført mastergrad innen relevante fagområder
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid  
 • Erfaring med utrednings- og endringsarbeid 
 • Erfaring med strategisk kompetansestyring og lederutvikling 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og virksomhetsstyring 

 

Som leder for kompetanseseksjonen er det nødvendig at du:

 • Evner å planlegge og gjennomføre tidsriktige leveranser 
 • Evner å kommunisere og lede gjennom digitale samhandlingsverktøy  
 • Har en utpreget serviceinnstilling overfor interne samarbeidspartnere og samarbeidende organisasjoner 
 • Har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har god organisasjonsforståelse, herunder god prosessforståelse 
 • Er analytisk, systematisk og har stor arbeidskapasitet 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i Tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet, evner å skape et godt arbeidsmiljø, og er mål-, resultat- og utviklingsorientert.   

  

Vi tilbyr:  

 • Gode utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere   
 • Stillingen lønnes som underdirektør, kr 750.000 – 850.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  
 • Arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum, rett ved Oslo S 

HR-avdelingen sorterer under administrasjonsdivisjonen, som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste, samt anskaffelser og fellestjenester. HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, utvikle og forvalte prosessene innenfor sentrale HR leveranser for Tolletaten, samt bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.   

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden, og derigjennom realiseringen av regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse, eller kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre med hensyn til arbeidsoppgavene tillagt stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Hilde Simenstad på telefon 90 54 27 06.

 

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver
Hilde Simenstad
Underdirektør HR