Seksjonssjef produktsikkerhet

Seksjonssjef produktsikkerhet
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Utløpt
Vil du være med å videreutvikle sikkerheten knyttet til produkter og forbrukertjenester i Norge? Vi søker deg som vil lede Seksjon for produktsikkerhet. DSB og Avdeling for forebygging og sikkerhet er sentral i videreutvikling av direktoratets rolle som fag-, forvaltnings- og tilsynsmyndighet. Vi skal være en relevant, kompetent, tydelig og synlig nasjonal produktsikkerhetsmyndighet.

Du skal
 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB
 • lede, videreutvikle og profesjonalisere kontroll og tilsyn med produkter og forbrukertjenester
 • lede arbeidet med å forhindre salg eller tilbud av produkter og forbrukertjenester som kan utgjøre fare for liv, helse og materielle verdier
 • videreutvikle regelverk og rutiner og legge til rette for risikobasert tilsyn, markedstilsyn og oppfølging overfor produsenter og markedsaktører
Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til masterutdanning. Utenlandsk utdanning  må være godkjent av NOKUT
 • relevant ledererfaring
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • teknisk, naturvitenskapelig eller juridisk studieretning
 • erfaring med risikostyring fra industri, konsulentselskap eller forskningsmiljø
 • erfaring fra tilsynsarbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • god digital kompetanse og interesse for digitalisering i offentlig forvalting
 • erfaring fra endring- og omstillingsprosesser

Forventninger til deg som leder:
Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vår nye leder får
 • spennende og varierte oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 817 000 til 938 900 (lønnstrinn 80-85), stillingskode 1211 (seksjonssjef). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid (fleksitid og sommertid) 
 • kantine
 • treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden

Om seksjonen og stillingen

Produktsikkerhet er en av fem seksjoner i DSBs Avdeling for forebygging og sikkerhet som har ca 100 medarbeidere. De andre seksjonene er Brann og redning, ElsikkerhetKjemikaliesikkerhet og Fagskole og utdanningSeksjon for produktsikkerhet består i dag av 12 høyt kompetente medarbeidere som skal sikre at produkter som omsettes i Norge og forbrukertjenester som tilbys publikum, er trygge og i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Seksjonssjefen inngår i avdelingens ledergruppe.

Seksjonen utøver DSBs rolle som fag-, forvaltnings- og tilsynsmyndighet for produktsikkerhet og forbrukertjenester som er hjemlet i produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Videre har også seksjonen ansvar for produkter etter el-tilsynsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Seksjonen arbeider i team for å ivareta de viktigste oppgavene og sikre rett kvalitet i leveransene.
 
Som seksjonssjef har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen seksjon. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.  

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no

Våre konsulenter

Johan Marius Ly
Avdelingsdirektør