IFE ser etter en ny sikkerhetsarkitekt

IFE ser etter en ny sikkerhetsarkitekt
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsarkitekt
Arbeidgiver:
Institutt for Energiteknikk
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Utløpt
IFE skal styrke vårt digitale sikkerhetsmiljø og søker en ambisiøs Sikkerhetsarkitekt IT til en ledende og premissgivende rolle i organisasjonen.

Sikkerhetsarkitekten leder arbeidet med å definere og evaluere IFEs strategi, arkitektur og prosedyrer for digital sikkerhet i IFEs IT-løsninger. Rollen arbeider tett med hele virksomheten for å forbedre IFEs helhetlige arbeid med digital sikkerhet.

Det strategiske og operasjonelle sikkerhetsmiljøet i IFE jobber tett med IFEs forskningsmiljø innen digital sikkerhet og digitalisering. IKT-avdelingen har det overordnede ansvaret for IKT-styring av IFEs virksomhet og består av et bredt fagmiljø.


Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle og forvalte styringsprosesser for IT-sikkerhetsarkitektur som gjør IFE i stand til å implementere sikkerhetsløsninger og kapasiteter som er i henhold til forretningsmessige krav, teknologiutviklingen og gjeldende trusselbilde.
   
 • Være premissgiver og definere ende-til-ende prinsipper for IT-sikkerhet mellom kjernetjenester, nettverk, dataflyt, datalagring, skyløsninger, kantløsninger og identitetstjenester (IAM/IGA).
   
 • Definere og forvalte en oversikt over kompromitteringsindikatorer (IOC) og sørge for at disse blir delt med relevante roller/funksjoner organisasjonen, blant annet med IFE SOC.
   
 • Delta i anskaffelsesprosesser for å ivareta kvalitetssikring av leverandørenes IT-løsninger sett opp mot IFEs sikkerhetsprinsipper.
   
 • Bidra til optimalisering og forvaltning av risikooversikt innenfor digital sikkerhet inn mot sentrale ROS-prosesser i IT-avdelingen og i IFEs organisasjon som helhet.
   
 • Støtte ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner innenfor digital sikkerhet.
   
 • Deltakelse i IFEs virtuelle sikkerhetsorganisasjon for digital sikkerhet under CISO.


Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på masternivå innen IT eller IT-sikkerhet
   
 • Erfaring med drift, forvaltning og design av sikkerhetsløsninger (eksempelvis brannmur, IPS, WAF, endepunktbeskyttelse, SIEM og logganalyseverktøy)
   
 • God kunnskap om alle elementer i en hybrid IT-infrastruktur, systemarkitektur og IT-sikkerhetsarkitektur.
   
 • Erfaring med IT-sikkerhetsarbeid som en del av systemutvikling er ønskelig
   
 • Kjennskap til TOGAF, Zachman eller tilsvarende rammeverk for virksomhetsarkitektur er ønskelig
   
 • Kjennskap til ISO27001/2, NIST Cybersecurity Framework og NSMs Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring

   
Det er viktig at du fungerer som en endringsagent for nytenkning og evner å kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske personer. Du evner å være styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert. I denne rollen er det er viktig at du trives med å være en synlig representant for IFE, IFEs verdier og IT løsninger både internt og eksternt.

Arbeidssted: Kjeller.

Rollen er organisert i avdeling IKT og rapporterer til CIO.
 
Sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NS er en forutsetning for å inneha rollen. Les mer her for å se om du oppfyller kravene for sikkerhetserklæring.
 

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.