IFE ser etter en ny sikkerhetsanalytiker

IFE ser etter en ny sikkerhetsanalytiker
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsanalytiker
Arbeidgiver:
Institutt for Energiteknikk
Sted:
Halden
Søknadsfrist:
Utløpt

IFE skal styrke vår operative evne innen digital sikkerhet og søker en sikkerhetsanalytiker til vårt nye Security Operations Center (IFE SOC). IFE SOC skal etableres i Halden, i tett tilknytning til vårt forskermiljø innen digital sikkerhet og systemer. IFE SOC skal representere vår totale kapasitet innen deteksjon og håndtering av digitale sikkerhetshendelser for hele vår virksomhet.

Sikkerhetsanalytikeren er en del av driftsgruppe IFE SOC, og arbeider med operasjonelle aktiviteter relatert til deteksjon og hendelseshåndtering. Rollen skal aktivt bidra til å videreutvikle IFE SOCs verktøy og plattform for sikkerhetsovervåkning, og bistå organisasjonen med sikkerhetskompetanse i teknologidrevne prosjekter og aktiviteter.

Rollen en del av den operasjonelle bemanningen, og er tilknyttet ordning for beredskapsvakt utenfor arbeidstid (BUA).

Arbeidsoppgaver:
 

 • Oppfølging av sikkerhetshendelser gjennom vurdering, klassifisering, evaluering og deretter fjerne hendelsesårsaken.
   
 • Ta ledelsen og aktivt bistå organisasjonen og eksterne leverandører med å håndtere en hendelse, for å begrense skaden så raskt som mulig
   
 • Bistå med å etablere og forvalte effektive driftsrutiner for sentral IT-infrastruktur og IT-systemer
   
 • Systemansvar for overvåknings- og administrasjonsløsninger som faller inn under IFE SOCs ansvarsområde
   
 • Ivareta grensesnitt mot relevante fagmiljøer og roller i organisasjonen, deriblant sikkerhetsarkitekt, forskningsmiljøer og CISO
   
 • Delta i beredskapsøvelser, både isolert innenfor digital sikkerhet og som en del av beredskapsøvelser i virksomheten
   
 • Bidra risiko- og sårbarhetsvurderinger innenfor digital sikkerhet, inn mot sentrale ROS-prosesser i IT-avdelingen og i IFEs organisasjon som helhet
   

Kvalifikasjoner:
 

 • Utdannelse på minimum bachelornivå innen IT eller IT-sikkerhet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.  
   
 • Erfaring med drift av hybrid IKT-infrastruktur eller IKT-systemer generelt og digitale sikkerhetssystemer spesielt (eksempelvis brannmur, IPS, WAF, endepunktbeskyttelse)
   
 • Grunnleggende programmeringskompetanse innen Python eller andre script- og programmeringsspråk er en fordel
   
 • Grunnleggende forståelse for analyse av komplekse datamodeller og ustrukturerte data
   
 • Erfaring med skyløsninger er en fordel
   
 • Kjennskap til NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring er en fordel
   

I denne rollen er det viktig at du har et sterkt engasjement for fagområdet og evner å være visjonær og fremtidsrettet. Du må være analytisk anlagt og du evner å se mønstre og avvik der andre ikke gjør det. Du evner å ta raske beslutninger basert på erfaring og risikoforståelse. Det er viktig at du fungerer som en endringsagent for nytenkning og evner å kommunisere med både tekniske og ikke-tekniske personer. I denne rollen er det er viktig at du er en synlig representant for IFE, IFEs verdier og IT løsninger både internt og eksternt.

Arbeidssted: Halden

Rollen er organisert i avdeling IKT og rapporterer til driftsgruppeleder SOC.
Sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NS er en forutsetning for å inneha rollen. Les mer her for å se om du oppfyller kravene for sikkerhetserklæring.

 

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.

Våre konsulenter