NAV ser etter en ny seniorrådgiver sikkerhetstyring og kvalitet

NAV ser etter en ny seniorrådgiver sikkerhetstyring og kvalitet
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Seniorrådgiver sikkerhetsstyring og kvalitet
Er du lidenskapelig opptatt av hvordan sikkerhetsstyringen kan integreres i agile og tverrfaglige utviklingsmiljøer? Være pådriveren for å sikre at vi bygger et styringssystem for sikkerhet som ivaretar hvordan linjeorganisasjonen faktisk ønsker å arbeide og samtidig være i tråd med risikoappetitten? Eller innrette dialogen med virksomhetsledelsen på en slik måte at det vekker interesse og involvering? Da kan denne stillingen være noe for deg.

NAV har over flere år arbeidet strategisk med den digitale transformasjonen av verdikjeden og samtidig innrettet produktutviklingen til å bli tverrfaglig orientert basert på smidig utviklingsmetodikk.  NAV er i en spennende fase i videreutviklingen av sikkerhetsarbeidet og søker nå etter deg som brenner for sikkerhetsfaget og motiveres av muligheten til å påvirke hvordan en av Norges største offentlige virksomheter skal utvikle styringen av sikkerhetsdomenet.

Sikkerhetsseksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.
Sikkerhetsseksjonen består i dag av 11 medarbeidere og har fagansvaret for informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og statssikkerhet i tillegg til ansvar for logginnsyn i NAV.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil få ansvaret for å videreutvikle og operasjonalisere styringssystemet for sikkerhet på tvers av alle sikkerhetsdomenene i NAV med særlig vekt på de agile utviklingsmiljøene
 • Tilpasse styringsprinsipper for sikkerhet slik at de kan etterleves gjennom tverrfaglige autonome team
 • Sikre kontinuerlig forbedring av sikkerhetsstyringen basert på ISO 27001
 • Samarbeide tett med andre enheter i NAV, særlig IT, HR, Juridisk og fagavdelingene
 • Inngå i seksjonens øvrige aktiviteter som f.eks verdivurderinger, Risiko- og sårbarhetsvurderinger, trusselvurderinger, hendelseshåndtering
 • Bistå virksomhetens ledelse med sikkerhetsfaglige vurderinger og veiledning, samt bidra til å styrke sikkerhetskulturen
 • Enkelte oppgaver i Sikkerhetsseksjonen vil kreve sikkerhetsklarering og uten slik klarering kan arbeidstakeren ikke jobbe med disse oppgavene. Oppstår en slik situasjon må arbeidstakeren påregne å utføre seksjonens øvrige oppgaver slik de til enhver tid erKrav til kompetanse
 • Mastergrad innen informasjonssikkerhet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med etablering og forbedring av sikkerhetsstyring i store og komplekse virksomheter
 • Kjennskap til ledelse – og styringssystemer, samt kvalitetsarbeid, inkludert kvalitetsstandarder som ISO 9001 og ISO 27001 er en fordel
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og med smidig utviklingsmetodikk er en fordel
 • Erfaring med å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
Som seniorrådgiver i NAV er det viktig at du er endringsvillig og strukturert. Du trer inn i team med en positiv innstilling, men du er også selvgående når det er nødvendig. Det er nødvendig at du har gode analytiske- og systematiske evner.

Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr. 768 500 til kr. 967 400. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse-
 • Sommer- og vintertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid.
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt trimrom
 • Helt nye, flotte lokaler på Helsfyr

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. 
 

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.
NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.