Vil du være med til å sikre NAV bærekraftige IT-innkjøpsavtaler for fremtiden? Da kan det være at du er vår nye erfarne avtaleforvalter.

Vil du være med til å sikre NAV bærekraftige IT-innkjøpsavtaler for fremtiden? Da kan det være at du er vår nye erfarne avtaleforvalter.
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Senior avtaleforvalter
Arbeidsgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å bidra til at IT-avdelingen i NAV når sine målsetninger om fleksible løsninger, når bruk av skytjenester øker og lisensmodeller endres, og når nye forventninger til offentlige sektor som helhetlige og sømløse tjenester oppstår? Vi søker en nytenkende avtaleforvalter, som vil jobbe tett sammen med resten av organisasjonen for å sikre at vi i fremtiden har et bærekraftig IT-fundament for våre digitale tjenester.
NAV er blant landets største innkjøpere av IT-tjenester, og forvalter en omfattende portefølje av kontrakter. Vi, i avdelingen IT virksomhetsstyring bidrar aktivt til at styringsinformasjon og avtaler vi inngår bidrar til dreiningen mot en mer smidig, effektiv og innovativ utvikling av IT i NAV. Som vår nye kollega vil du inngå i IT-avdelingens styringsfaglige kompetansemiljø, og jobbe tett med de andre enheter i og utenfor IT-avdelingen.
Seksjonen IT avtaler er ansvarlige for porteføljen av IT-kontrakter, og har ansvar for å inneha spisskompetanse på innhold i avtaler samt leverandøroppfølgning i IT avdelingen. Vi har en sentral rolle for å utvikle og forvalte rammeverk og retningslinjer på området, og iverksette nye kontraktsområder og reforhandle gjeldende kontrakter, samt re høste lisenser. Med økt bruk av skytjenester og behov for økt endringstakt, har vi på leverandør-, avtale- og forvaltningssidene en viktig oppgave for å sikre at behovet for utvikling, nyskaping og fart går hånd i hånd med økte krav til sikkerhet, integrasjon og personvern.
 
Arbeidsoppgaver:

 • Inneha spisskompetanse på avtaler og leverandøroppfølgning i IT avdelingen, bidra til utvikling og forvaltning av rammeverk og retningslinjer på området, og helhetlig iverksetting av nye kontraktsområder og reforhandle de gjeldende.
 • Være en sentral aktør i våre kontraktstrategier, malverk og metoder og holde utstrakt kontakt med lignende miljøer innen offentlig forvaltning og det private næringsliv. For eksempel delta i faglige nettverk og representere NAV relevante fora.
 • Bidra aktivt og lede prosesser innenfor eget ansvarsområde, være pådriver for utvikling og innføring. 
 • Inneha spisskompetanse på avtaler og leverandøroppfølgning i IT avdelingen, bidra til utvikling og forvaltning av rammeverk og retningslinjer på området, og helhetlig iverksetting av nye kontraktsområder og reforhandle de gjeldende.
 • Være en sentral aktør i våre kontraktstrategier, malverk og metoder og holde utstrakt kontakt med lignende miljøer innen offentlig forvaltning og det private næringsliv. For eksempel delta i faglige nettverk og representere NAV relevante fora.
 • Bidra aktivt og lede prosesser innenfor eget ansvarsområde, være pådriver for utvikling og innføring. 
 • Bidra til kontinuerlig læring/kompetansebygging ved å foreslå, og iverksette nødvendige tiltak for å styrke IT som kunnskapsorganisasjon.
 • Forvalte egen portefølje av IT-kontrakter

Du vil få hovedansvar for å drive helhetlige prosesser for implementeringen av nye kontrakter i IT-avdelingen, helt fra behov til faktisk drift / oppstart. Dette involverer utstrakt samhandling på tvers av IT-avdelingen og fagmiljøer. Høy grad av samarbeid i tverrfaglig team er nødvendig for å få signert de beste avtalene, men også for å oppnå god forvaltning av avtalene når nye behov oppstår. Som avtaleforvalter vil du også bruke en god del tid til produksjon av dokumenter og grunnlag. Du inngår som rådgiver og sparringspartner for IT-miljøet rundt optimal bruk av avtaler, og kan besvare spørsmål om mulighet for avrop, produktkjøp eller lisensbetingelser. Du bidrar aktivt til å heve organisasjonens kompetanse på området, og bidrar til å løse uoverensstemmelser og uklarheter i eksisterende kontrakter.
Du inngår i et team, som skal sørge for at IT-avdelingen har kontinuerlig oversikt og kompetanse på avtaler og leverandøroppfølgning. Samtidig bidrar du til utvikling og forvaltning av rammeverk og retningslinjer på området, og helhetlig iverksetting av nye kontraktsområder og reforhandle de gjeldende. Du vil også lede og/eller bidra aktivt i prosesser innenfor eget ansvarsområde, være pådriver for utvikling og innføring.
Du vil være en sentral aktør i å utforme våre kontraktstrategier, malverk og metoder og holde utstrakt kontakt med lignende miljøer innen offentlig forvaltning og i næringslivet. For eksempel delta i faglige nettverk og representere NAV i relevante fora.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker du har
·     Minimum bachelor, fortrinnsvis innenfor Jus eller Økonomi & IT
·     Mer enn 3 års erfaring som prosjektleder/prosessdriver fra lignende stilling enten i offentlig eller privat sektor, fra kunde- og eller leverandør side.
·     Erfaring med relevante kontraktstandarder, f.eks. statens standardavtaler og standarder fra Den Norske Dataforening
·    Dokumenterbar (juridisk) kunnskap om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis via praksis

 • Erfaring fra tilbudsprosesser/innkjøpsprosesser og strategiprosesser

·     Erfaring fra større kunnskapsorganisasjon og arbeid i tverrfaglige team der motsetninger og uenigheter bidrar til enighet gjennom ‘konstruktiv samhandling’

 • Gode norsk og engelsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Erfaring med teknologimiljøer
 • Erfaring med category management
 • Erfaring med personvern og DBA i etablering og forvaltning av kontrakter
 • Erfaring fra lisensforvaltning (SAM) og kostnadsoptimalisering
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Kjennskap til leverandørmarkedet for tilbydere av IT-kontrakter til offentlig sektor

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som;

 •  trives i skjæringspunktet mellom den dynamiske utviklingen innen IT, men som samtidig har forståelse for viktigheten i å sikre gode rutiner og rammer rundt forvaltningen av IT -løsninger og avtaler som tas i bruk
 • tydelig, engasjert, og evne til å skape resultater selv og gjennom andre 
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk, har god organisasjonsforståelse 
 • evne til å jobbe proaktivt og selvstendig
 • høy arbeidskapasitet og jobber strukturert
 • har profesjonell holdning til prosessene og aktørene i dem
 • er flink med mennesker og kan lede team
 • engasjert og nytenkende

Vi tilbyr
Hos oss vil du få en viktig rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. De nesten 800 kollegaene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag. Når vi kan vende tilbake til kontoret, kan vi by på helt nye lokaler på Helsfyr. Utover dette kan vi tilby deg: 
·       Lønn fra kr 850.000 til kr 990.000 i stillingskode 1364 seniorrådgiver. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
·       Sommer- og vintertid, og mulighet for å opparbeide fleksitid
·       God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
·       Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
·       Godt utstyrt trimrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter

 

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Rådgiver