Vil du være med til å sikre NAV bærekraftige IT-innkjøpsavtaler for fremtiden? Da kan det være at du er vår nye erfarne avtaleforvalter.

Vil du være med til å sikre NAV bærekraftige IT-innkjøpsavtaler for fremtiden? Da kan det være at du er vår nye erfarne avtaleforvalter.
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Senior Rådgiver IT-avtaler, Personvern og Databehandleravtaler
Arbeidsgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å bidra til at IT-avdelingen i NAV når sine målsetninger om fleksible løsninger, når bruk av skytjenester øker og lisensmodeller endres, og når nye forventninger til offentlige sektor som helhetlige og sømløse tjenester oppstår? Vi søker en nytenkende avtaleforvalter innen personvern og databehandleravtaler, som vil jobbe tett sammen med resten av organisasjonen for å sikre at vi i fremtiden har et bærekraftig IT-fundament for våre digitale tjenester.
NAV er blant landets største innkjøpere av IT-tjenester, og forvalter en omfattende portefølje av kontrakter. Vi, i avdelingen IT virksomhetsstyring bidrar aktivt til at styringsinformasjon og avtaler vi inngår bidrar til dreiningen mot en mer smidig, effektiv og innovativ utvikling av IT i NAV. Som vår nye kollega vil du inngå i IT-avdelingens styringsfaglige kompetansemiljø, og jobbe tett med de andre enheter i og utenfor IT-avdelingen.
Seksjonen IT avtaler er ansvarlige for porteføljen av IT-kontrakter, og har ansvar for å inneha spisskompetanse på innhold i avtaler samt leverandøroppfølgning i IT avdelingen. Vi har en sentral rolle for å utvikle og forvalte rammeverk og retningslinjer på området, og iverksette nye kontraktsområder og reforhandle gjeldende kontrakter, samt re høste lisenser. Med økt bruk av skytjenester og behov for økt endringstakt, har vi på leverandør-, avtale- og forvaltningssidene en viktig oppgave for å sikre at behovet for utvikling, nyskaping og fart går hånd i hånd med økte krav til sikkerhet, integrasjon og personvern.

Arbeidsoppgaver:
Du vil få hovedansvar for å drive og utvikle området personvern og databehandleravtaler på IT avtaler, oppgavene er bl.a. 

  • forvalte databehandleravtaler i IT-kontrakter for kjøp av programvare, utstyr og tjenester
  • være prosessdriver i etablering av databehandleravtaler i anskaffelser og avrop
  • bruke lisensadministrasjonsverktøy og produsere styringsinformasjon om databehandleravtaler, PVK, ROS, etc.
  • følge opp og delta i personvernkonsekvensutredninger og risikoanalyser
  • bidra til videreutvikling av metode og rammeverk på området
  • ha utstrakt kontakt med leverandører, personvernjurister, personvernombud og avtaleeiere
  • gi opplæring og veiledning innen området

Kvalifikasjoner:
­­ Vi ønsker du har:
• Utdannelse på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen jus/IT/økonomi.
Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning  
• erfaring med etablering og forvaltning av databehandleravtaler for IT-kontrakter enten i det offentlige eller private 
• erfaring fra å lede og drive prosesser og andre mennesker i team   
• erfaring som bruker av Office-produkter   
• erfaring med å jobbe i tverrfaglige team   
• god norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne   
  
• erfaring fra store og komplekse organisasjoner   
• erfaring fra IT anskaffelser   
• erfaring med lisensadministrasjonsverktøy som SNOW  
• gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg, som trives i skjæringspunktet mellom den dynamiske utvikling innen IT, men som samtidig har forståelse for viktigheten i å sikre gode rutiner og rammer rundt forvaltningen av de IT- løsninger som tas i bruk. Du er engasjert og nytenkende og løser oppgaver du møter med et agilt tankesett. Du trives med at være den som samler trådene og skaper fremgang i prosesser. Du lar deg ikke hindre av kompleksitet, men forsøker heller å skape struktur og overblikk. Du er en lagspiller og evner å skape resultater gjennom deg selv og andre. Du tenker helhetlig og strategisk, og har god organisasjonsforståelse.

Vi tilbyr
Hos oss vil du få en viktig rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. De nesten 800 kollegaene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag. Når vi kan vende tilbake til kontoret, kan vi by på helt nye lokaler på Helsfyr. Utover dette kan vi tilby deg: 
·       Lønn fra kr 800.000 til kr 900.000 i stillingskode 1364 seniorrådgiver. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
·       Sommer- og vintertid, og mulighet for å opparbeide fleksitid
·       God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
·       Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
·       Godt utstyrt trimrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Rådgiver