Leder for digitaliseringsavdelingen

Leder for digitaliseringsavdelingen
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder digitalisering
Arbeidsgiver:
IMDi
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vi ser etter en høykompetent og trygg avdelingsleder som vil bidra til å drive fram arbeidet med digitalisering innen et viktig politikkområde.  

Vi søker deg som ønsker å skape nye digitale tjenester sammen med flinke kolleger og være med å realisere et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Vi leter etter en leder med god relasjonskompetanse som legger til rette for myndiggjorte medarbeidere ved å coache, motivere, gi tillit, ansvar og mulighet til å utnytte den enkeltes faglige kompetanse i oppgaveløsningen. Som leder har du selvfølgelig gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Digitaliseringsavdelingen har 7 medarbeidere og styrer et tverrfaglig team med prosjektressurser både fra leverandør og linje, prosjektledere, arkitekter og testledere. Avdelingsleder rapporterer til divisjonsdirektør for virksomhetsstyring der de tre avdelingene digitalisering, HR og direktørens sekretariat ligger og inngår i divisjonens ledergruppe.

IMDi har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet, og har til enhver tid mange pågående digitaliseringsprosjekter og konseptfaser. Vi er for eksempel i sluttfasen på å implementere ny lov om integrering i vårt system IMDinett, og er i startsgropen på modernisering av det digitale systemet som understøtter bosettingsområdet. Videre er IMDi en moderne og mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser. Vårt arbeid innebærer dialog og samarbeid med eget departement, kunnskaps-, velferds- og justissektoren. Integrering skjer lokalt, og samarbeid med kommunal sektor er derfor helt sentralt. Ditt arbeid vil bidra til vår helhetlige innsats for å implementere og utvikle regjeringens integreringspolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at divisjonsdirektøren har nødvendig styrings – og beslutningsstøtte
 • Ansvar for utvikling og innføring av direktoratets nye digitale produkter i tett samarbeid med prosjekteiere fra linjeorganisasjonen.
 • Sikre leveranser fra utviklingsløpene innenfor besluttet tid, kost og kvalitet, dette innebærer også særlig planlegging, oppfølging og rapportering av utviklingsbudsjettet
 • Personalansvar for avdelingens 7 medarbeidere og budsjettansvar for avdelingens driftsbudsjett
 • Lede PMO og være sekretariat for IMDis porteføljestyre
 • Oppfølging av leverandører og kontrakter i digitale utviklingsprosjekter 
 • Videreutvikle IMDi på digitaliseringsfaglige områder (prosjekt, test, arkitektur, innføring og løsning) 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra utviklings- og implementeringsprosesser knyttet til digital utvikling
 • Du har en god teknologiforståelse og kan vurdere valg av teknologi som støtter opp under effektive arbeidsprosesser og god måloppnåelse.
 • Erfaring med prosjektarbeid og teamledelse
 • Kompetanse på prosjektmetodikk (prosjektveiviseren, Prince2 eller lignende)
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med kompetanse på portefølje- og programstyring (MoP og MSP), gjerne også på virksomhetsarkitektur og innføring.

Personlige egenskaper

 • Du er utviklingsorientert og er aktivt med på å skape rom og aksept for innovasjon og nytenking
 • Du tenker helhetlig og evner å identifisere og utnytte faglige grenseflater i avdelingens arbeid og er en aktiv pådriver for god samhandling på tvers
 • Du er strategisk og evner å oversette strategier og overordnede føringer til konkrete mål og planer
 • Du trives med å være en operativ og tilstedeværende leder, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som underdirektør kode 1059, kr. 715 900 – 896 500 brutto per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

Våre konsulenter