Vil du være med på eiendomsutviklingen ved UiO?

Vil du være med på eiendomsutviklingen ved UiO?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef eiendomsforvaltning
Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Som seksjonssjef for eiendomsforvaltning er du ansvarlig for Eiendomsavdelingens (EA) dialog med våre interne og eksterne leietakere. Vi leter etter deg som trives med å være i løpende kontakt med våre leietakere, møte dem ute i sine lokaler og være deres talsperson innad i EA. Du tar gjerne kontakt med kollegaer i andre seksjoner i EA for å koordinere og løse leietakernes behov. Vi i EA er opptatt av god ledelse, og søker etter en person som er trygg i lederrollen.
 
Du vil spille en sentral rolle i videreutvikling av universitetets campusutvikling og arealforvaltning som vil skje innenfor rammen av Masterplan for UiOs eiendommer. Vi tar sikte på å utnytte våre egne arealer effektivt for å ivareta UiOs faglige satsninger og redusere innleiekostnader. Det er derfor viktig at du er interessert i UiOs strategi og samfunnsoppdrag. Som del av dette arbeidet vil du arbeide med analyser og optimalisering av arealbruk og utvikling av arealer for nye arbeidsformer sammen med andre seksjoner i EA. Du er ansvarlig for internhusleieordningen og dermed for størstedelen av EAs inntekter. Denne skal evalueres høsten 2021. EA er i ferd med å anskaffe nytt FDV-system, og du vil lede arbeidet med å ta dette i bruk i egen seksjon.

Forvaltningsseksjonen består av sju medarbeidere, inkludert leder. Du vil dermed lede et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle egen seksjon og samarbeidet med andre enheter i EA
 • Skape gode dialoger med EAs interne leietakere (fakulteter, museer, universitetsbibliotek)
 • Delta i implementeringen av UiOs Masterplan for eiendom
 • Videreutvikle seksjonens arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy
 • Være rådgiver for EAs ledergruppe i saker innenfor eiendomsforvaltningsområdet og bidra til god saksbehandling av slike saker
 • Følge opp inntekter og kostnader knyttet til interne og eksterne leieforhold

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Det kreves solid og relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
 • Det kreves relevant erfaring fra eiendomsbransjen
 • Det forutsettes god digital kompetanse, erfaring fra bruk av FDV-systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Erfaring med budsjettering og økonomioppfølging vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper
Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder som tar eierskap til ansvarsområdet. Du er teamorientert, serviceinnstilt og fremmer samarbeid på tvers, samtidig som du er tydelig og med høy integritet.

Du har god gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspenn kr. 768 500 – 864 100 (ltr. 78-82), avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon
Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel på 913 68 921 eller vår rekrutteringskonsulent i Capus Grete Andersen på 91 13 70 05. 
 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen sammen med Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold av UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.

Våre konsulenter

Britt Amundsen Hoel
Assisterende eiendomsdirektør UiO