Leder for seksjon forskning og innovasjon

Leder for seksjon forskning og innovasjon
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for seksjon forskning og innovasjon
Arbeidsgiver:
Kreftforeningen
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Er du en løsningsorientert leder som ønsker å bidra i utviklingen av forskning og innovasjon i Kreftforeningen?

Forskning og innovasjon er blant Kreftforeningens viktigste virkemidler for å nå strategiske mål, og årlig brukes mer enn 240 millioner av Kreftforeningens midler til å finansiere ulik forskning. Gjennom satsningen på forskning og innovasjon bidrar vi til økt kunnskap om kreft og kreftbehandling og legger til rette for sterke nasjonale kreftmiljøer. Systematisk kunnskapsutvikling gjennom forskning er den viktigste kilden til framskritt i kreftmedisin og kreftbehandling.

Gjennom vår 80-årige historie har vi bidratt med synlighet og mange milliarder til kreftforskning. Kreftforeningen har høye ambisjoner for videre forskning og innovasjonsarbeid, og ønsker blant annet større bredde i kreftforskningen.
 
Er du lederen som kan forsterke Kreftforeningen sin rolle innen forskning og innovasjon? Vi ser etter en engasjert og sterk leder som kan bidra til å styrke vår posisjon som en sentral aktør innen forsknings- og innovasjonsområdet.

Som leder for seksjonen skal du blant annet bidra til gjennomføring av Kreftforeningens strategi og målsettinger nasjonalt og internasjonalt. Du vil få et utviklingsansvar knyttet til forskning og innovasjon gjennom utstrakt samarbeid med forskningsorganisasjonene, helsetjenesten, næringslivet, offentlige virksomheter og andre interessenter. I tillegg er oppfølgingen av forskningsprosjektene vi støtter og brukermedvirkning i forskning sentrale oppgaver, samt ivareta samarbeidet med forskningsinstitusjonene og se etter nye samarbeidspartnere. Vi søker deg som anerkjenner ulike forskningstradisjoner innen kreftfeltet, og som evner å løfte blikket og se på tvers av temaer og problemstillinger.

Som leder for seksjon forskning og innovasjon vil du ha personalansvar for 8-10 medarbeidere.

Dette trenger vi deg til:

Kreftfeltet er i stor endring, hvor nye muligheter og innsikt kommer gjennom forskning. Med ny teknologi og mer digitalisering, innovasjon og samarbeid vil vi kunne bidra til bedre helse for den enkelte og være med på å løse viktige samfunnsutfordringer. Dine oppgaver som leder av seksjon forskning og innovasjon blir blant annet å:

 • lede seksjonen og ha fag- og personalansvar, samt budsjett- og resultatansvar
 • lede og videreutvikle Kreftforeningens forsknings- og innovasjonsportefølje
 • ta et sterkt eierskap til seksjonens og Kreftforeningens strategi og mål, og bidra i videreutvikling av seksjonens strategiske satsingsområder
 • utvikle Kreftforeningens forskningsengasjement innen ulike fagområder og -disipliner
 • sikre effektiv og god forskningsadministrasjon
 • legge til rette for godt arbeidsmiljø og teamarbeid, og sikre at oppgavene løses effektivt og med god kvalitet
 • bygge gode relasjoner innen ulike områder, og skape strategiske muligheter for å styrke vårt forskningsengasjement

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

For å lykkes som leder for seksjon forskning og innovasjon må du:

 • ha høyere relevant utdanning på minimum masternivå
 • ha god kunnskap om norsk helsesektor og kreftfeltet
 • ha lang og relevant ledererfaring med budsjett-, personal- og fagansvar
 • ha erfaring fra forskningsadministrasjon og finansiering av forskning og/eller innovasjonsprosjekter
 • være en pådriver for utvikling, og evne å skape resultater
 • ha gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi ser etter deg som:
Er en målrettet, strategisk og løsningsorientert leder, som trives med utfordringer og nye tilnærmingsmåter. Som leder og kollega er du en sterk administrativ tilrettelegger, en tydelig kulturbygger og en god relasjonskaper. Du trives med å samarbeide og kommunisere med ulike aktører og bygge relevante nettverk. Du er trygg i lederrollen og har evnen til å inspirere og skape engasjement og motivasjon hos andre. Vi søker en person som løpende ser etter forenklings- og forbedringsområder når det gjelder vår forskningsadministrasjon.

Er du i tillegg strukturert, systematisk i din oppfølging av langsiktig arbeid og har gode gjennomføringsevner til tross for høyt arbeidstempo og tidvis korte frister? Da ser vi etter nettopp deg!

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø, som preges av mangfold og høy kompetanse. Kreftforeningen er sertifisert som Great Place to Work organisasjon, og vant pris for godt arbeidsmiljø i 2020
 • spennende lederstilling med ansvar for høyt motiverte medarbeidere
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale

Kreftforeningen har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er snus- og røykfri i arbeidstiden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til partner i Capus Grete Andersen, tlf. 91 13 70 05 eller assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, tlf. 90 19 46 59.
 

Om arbeidsgiveren

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, med 115 200 medlemmer, 25 000 frivillige og 200 medarbeidere. Vårt formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Inntektene våre får vi fra testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Vi har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer.

Våre konsulenter

Ole Alexander Opdalshei
Assisterende generalsekretær Kreftforeningen